justice-2071539-rechter-rechtbank-rechtspraak

Rechters en domeinnamen – goed te zien dat kennis aanwezig is

Jarenlang heette het dat curatoren, rechters en advocaten geen verstand hadden van domeinnamen. Reden voor dat standpunt was een aantal handelingen en uitspraken die volgens registrars inherent verkeerd was. Die mening werd ook ingegeven door advocaten die natuurlijk een eigen belang hadden. Wie anno 2021 kijkt naar wat de rechters in dit land zeggen over domeinennamen zal positief verbaasd zijn.

Domeinnaam vaak in geding

Via de website rechtspraak.nl is een globale indruk te krijgen van het aantal rechtszaken waarbij een domeinnaam een rol speelt. Op dit moment zijn 1.704 uitspraken, conclusies, vonnissen online. In 2021 heeft het begrip 82 keer een rol gespeeld. Het vorig jaar in 129 gevallen. Dat is dus circa tien procedures per maand.

Bij dat aantal lijkt het voor de hand te liggen dat inmiddels iedere direct betrokkene weet wat een domeinnaam is en hoe het (ongeveer) werkt. “Wereldvreemde” oordelen zullen dus wel tot het verleden behoren. En dat lijkt inderdaad het geval te zijn als wordt gekeken naar een recente zaak tussen twee stichtingen met gelijkende namen. Via het registreren van een domeinnaam zorgt B voor verwarring bij het grote publiek, dat denkt dat de website bij A hoort.

Verwarring en inbreuk beëindigen

Verwarring rond een handelsnaam die uitmondt in een kort geding komt veel voor. Elke rechter en advocaat weet ook wel wat gedaan moet worden om de inbreuk te beëindigen. Bij  domeinnamen zullen rechters echter niet volstaan met het gebod de naam niet meer te gebruiken. Bijna altijd is de eis dat de naam wordt overgedragen.

In een zaak waarover vorige week is gepubliceerd staat:

[…] veroordeelt StichtingKanker om binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis al datgene te doen wat nodig is om de domeinnaam www.stichtingkanker.nl kosteloos over te (laten) dragen aan Stichting Kanker.NL, onder gelijktijdige verzending van alle instructies tot overdracht (inclusief verhuistokens) aan de advocaat van Stichting Kanker.NL […]

Einde urban legend

Dat er specifiek staat “Inclusief de verhuistokens” zal elke registrar begrijpen. Lang niet alle houders van een domeinnaam is bekend dat er iets bestaat als tokens. De voorzieningenrechter in Den Bosch die zich over deze zaak heeft gebogen beschikt duidelijk wel over de nodige kennis van domeinnamen. Zo te zien kan er een urban legend bij het grof vuil  en dat is maar goed ook.