rechtszaak - juridisch - justitie 960

Rechtszaak over eigendomsverhoudingen en een SaaS dienst

Een rechtszaak over eigendomsverhoudingen en een SaaS dienst zijn een reminder dat toegang tot een dienst geen vanzelfsprekendheid is. Als samenwerking tussen partijen spaak loopt kan de overlast ook voor eindklanten groot zijn.

Distributie via de cloud

De zaak waar hier naar wordt verwezen gaat over een SaaS dienst. Twee partijen hebben afspraken gemaakt over de distributie van de dienst. Als platform gebruikt men een cloudinstance bij een van de hyperscalers . Die is toegankelijk voor de eindgebruikers in Europa, Rusland en Afrika.

Op een gegeven moment ontstaat er onenigheid. De partij die de toegang tot de cloudinstance heeft sluit die af voor de partij die de software onderhoudt. Daardoor ontvangen eindgebruikers ook geen updates meer.

Toegang cloudplatform

De zaak komt voor de rechter. Het gaat daarbij om de eigendomsverhoudingen, overdrachten en aandeelhoudersvergaderingen. Voor juristen is dat wellicht interessant. Voor aanbieders en gebruikers van clouddiensten moet iets anders opvallen. Deze zaak laat namelijk zien wat er gebeurt als er geen afspraken zijn over toegang tot het cloudplatform.

Verschil software download en SaaS

Variaties op dat thema zijn in het verleden, toen colocatie nog de norm was, ook wel voorgekomen. Als er dan een conflict ontstond werd de toegang tot een server ontzegd. De kans dat de eindklanten er direct last van hadden was gering. Applicaties werden op een server aangeboden als download. De eindklant installeerde die in zijn netwerk of op een lokaal station en kon gewoon aan de slag.

Met SaaS diensten gaat dat verhaal niet meer op. Als de toegang tot de cloudplatform is geblokkeerd werkt de dienst niet meer. De kans dat er een optie voor offline werken bestaat is minimaal.

Business continuity

Als er wordt geschreven dat de cloud veiliger is dan een on premise oplossing is het uitgangspunt de cybersecurity en business continuity. Waar amper op wordt gewezen is dat dit laatste punt dus op een hele andere manier in gevaar kan komen. Niet omdat er een defect ontstaat, maar omdat contractuele geschillen escaleren. In dat geval zijn eindklanten direct gedupeerd. Dat leidt onherroepelijk tot grotere schade. Het is dus zaak voor software distributie vanuit de cloud echt andere contracten te gebruiken en meer aandacht te besteden aan de rollen en privileges van partners in de keten waarmee wordt samengewerkt.

Deze rechtszaak is overigens extra complex omdat de partijen met het geschil over de eigendomsverhoudingen en aanspraken op de SaaS dienst zich in Europa en de VS bevinden.