EUvlag

Regulering internetsector onvermijdelijk – ook zonder klimaattop Madrid

Over de klimaattop in Madrid is de afgelopen dagen al het nodige door de gewone pers geschreven. De internetsector wordt in de meeste items niet genoemd. Wie denkt dat het daarom business as usual zal zijn – met of zonder akkoord – heeft niet goed opgelet.

Ver van het bed show

De meeste Nederlandse internetondernemers hebben de afgelopen week meegekregen dat er een klimaattop in Madrid is gehouden. Wat daar precies is besproken zal de onduidelijk zijn. De pers bericht over de hoofdlijnen en vooral de problemen tijdens de onderhandelingen. Daardoor kan de indruk ontstaan dat dit de zoveelste ver van het bed show zal zijn waar de doorsnee IT ondernemer weinig te mee maken zal krijgen.

IJdele hoop

Er zijn signalen dat dit wel eens ijdele hoop zal zijn. Er is namelijk kort voor het begin van de top een ongekend krachtig signaal afgegeven door Margrethe Vestager, de VP van de Europese Commissie en als commissaris verantwoordelijk voor het digitale domein. Voor een artikel in het Duitse weekblad Die Zeit heeft zij duidelijk gemaakt dat de EU klimaatdoelen (CO2 neutraal in 2050) nooit behaald kunnen worden als de internetsector niet mee doet. De sector verbruikt per jaar 200 miljard kilowatt aan stroom. De sector zal aan de andere kant ook onmisbaar zijn om te komen tot slimme oplossingen van het te hoge energieverbruik in de EU.

Opportunisme

Iedereen die met Vestager te maken heeft gehad, weet dat deze politica doorzet. Bij bedrijven als Google en het inmiddels verdwenen Cyprus Airways weten ze daar alles van. Voor nationale en vooral lokale politici die met “vergroening” willen scoren is het schot voor de boeg van de hele sector van Vestager een goed signaal. Zij zullen het interpreteren als een signaal dat Brussel zich opmaakt de sector te gaan aanpakken. Dit is dan het moment om nog voor het zo ver is op lokaal niveau tot afspraken te komen. Dat levert de datacenters (want daar gaat het natuurlijk om) en de lokale politiek ook de mogelijkheid er een win-win van te maken. Het momentum gebruiken kan worden afgedaan als opportunisme, maar als daarmee wordt echt zeer door regulering kan worden voorkomen is dat volledig in orde.

Beweging

De vraag is of de datacenters bereid en in staat zijn, zonder daartoe te worden verplicht, in beweging te komen. De vorderingen die tot op heden zijn gemaakt zijn teleurstellend gering. Natuurlijk is de efficiency enorm toegenomen, maar het verbruik neemt ook nog steeds toe. Ondanks de talloze persberichten en andere meldingen is er nog geen noemenswaardig geval bekend van het inzetten van de restwarmte. Het schijnbare getreuzel van de sector maakt mogelijk in het Amsterdamse politieke wereldje nog enige indruk. In Brussel waait echt een andere wind en wordt even makkelijk gedreigd met het opknippen van de giganten als het reguleren van de sector.

Minder mailen

Het signaal van Vestager zal de komende periode vaker leiden tot berichten als deze uit Het Parool. De Amsterdamse krant recyclet een Vlaams bericht waaruit zou blijken dat minder mailen beter is voor het milieu. Een mailtje per dag minder versturen maakt schijbaar al aantoonbaar verschil. Los van de vraag of de calculatie klopt, is dit het soort berichten waar de sector op zit te wachten?