Rittal logo

Rittal, Circle B en Switch Datacenters lanceren OCP Experience Center

Met het eerste OCP Experience Center in Europa laten Rittal, Circle B en Switch Datacenters zien wat OCP concreet betekent.

Met de oplevering van dit eerste operationele OCP Experience Center in Europa onderstrepen de drie bedrijven hun leidende  rol op de Nederlandse en Europese markt voor OCP promotie en deployment.

Rittal, Circle B en Switch Datacenters maken vandaag bekend in Amsterdam een eerste OCP Experience Center te hebben gebouwd. De bedrijven realiseren daarmee de in de markt lang gekoesterde wens OCP concreet en tastbaar te maken. Door het gezamenlijk optreden is in enkele maanden tijd een volledige operationele OCP omgeving neergezet. Het systeem bestaat uit racks ingericht met IT hardware inzetbaar voor Telecom als colocatie en dedicated datacenters.

Het is de eerste keer dat  Rittal, Circle B en Switch Datacenters op een dergelijke schaal samenwerken aan een niet commercieel project. De racks zijn afkomstig van Rittal en de hardware is afkomstig van Circle B. Switch Datacenters stelt ruimte in het Amsterdamse datacenter en de benodigde aansluitingen beschikbaar.

Aanleiding

Aanleiding voor de samenwerking is dat de zowel Rittal, Circle B als Switch Datacenters constateren dat binnen de IT sector de IT verantwoordelijken bij enterprises en overheden opvallend weinig aandacht besteden aan OCP. OPC is opgericht door Facebook, RackSpace en Microsoft. Het vormt de basis waarop hyperscalers, de grote datacenters die de cloud diensten van een partij aanbieden, opereren.  In de VS en elders is het een onderwerp dat hoger op de agenda staat en er is een stevige groei van het aantal deployments zichtbaar.

Als het onderwerp in Nederland al ter sprake komt, dan blijkt de kennis nog steeds gering en de verwachtingen deels niet aansluitend op de praktijk. André Hiddink, Product Manager IT-infrastructuur bij Rittal, zocht een manier om de ruis over OCP uit de markt te halen. Menno Kortekaas van Circle B, die al OCP oplossingen levert en vaker met Rittal over het onderwerp sprak, constateerde dat er in Europa nog geen operationele demonstratie omgeving was. Edgar van Essen, MD van Switch Datacenters, waar al de nodige ervaring met OCP is, herkende het beeld. Hij miste ook de discussie over innovaties op basis van OCP voor datacenters in Nederland. Die drie invalshoeken hebben geleid tot een unieke vorm van samenwerking. Het eerste resultaat daarvan is het OCP Experience Center.

Doelstelling

De samenwerking moet er toe leiden dat OCP concreet wordt. Hiddink: “OCP wordt al op grote schaal toegepast door de hyperscalers. Die staan geen bezoek toe aan de eigen datacenters. Het gevolg daarvan is dat slechts weinigen zich iets kunnen voorstellen bij OCP en dat remt noodzakelijke discussies en innovaties bij Nederlandse organisaties.” Het Experience Center is wel toegankelijk. De datacenter vloer is ingericht en operationeel. Daarnaast kunnen bezoekers in de ontvangst ruimte uitleg krijgen over de verschillende mogelijkheden van OCP krijgen. Van Essen geeft aan dat het de combinatie van de twee ruimtes belangrijk is. “We weten uit ervaring dat na het bezoek aan een datacentervloer de vragen komen. In de ontvangstruimte kunnen we dat optimaal faciliteren.”

Doelgroepen

Het OCP Experience Center is met ingang van heden te bezoeken. Afspraken daarvoor zijn met een van drie partners van het project te maken. Kortekaas van CircleB verwacht dat de belangstelling niet alleen uit de hoek van de enterprises zal komen. “Fintechs zijn een voorbeeld van bedrijven uit  een sector die zwaar leunen op open software standaarden en een grote IT behoefte hebben. Dat soort partijen zal serieus geïnteresseerd raken in OCP.

Van Essen gaat er van uit dat het Experience Center ook bezoek uit de telecomsector zal trekken.

“Open standaarden, zoals OCP, bieden de vrijheden die deze sector nodig heeft. Het werken met gesloten systemen en de daaruit voortvloeiende vendor lock-ins staat onder druk omdat ze niet het antwoord zijn op de nieuwe uitdagingen van de telecom sector.” Daarmee worden met name IoT en 5G bedoeld. Dat vergt een geheel andere netwerk architectuur. Daarom zijn in het wereldwijd opererende OCP consortium de grootste telecomoperators actief.

OCP Regional Summit

De opening van het OCP Experience Center is voorafgaand aan de OCP Regional Summit. Die wordt op 1 en 2 oktober in de Amsterdamse RAI gehouden. Bezoekers aan de summit krijgen de gelegenheid het Experience Center te bezoeken. Hiddink: “We laten geïnteresseerden uit binnen- en buitenland zien dat we serieus werk maken van OCP. We zetten de toon met een operationele opstelling waar iedereen naar kan komen kijken.”