Ruhr-cix

Ruhr-CIX het nieuwe internetknooppunt net over de grens

Ruhr-cixVorige week maakten DE-CIX en andere Duitse partijen bekend dat met Ruhr-CIX een nieuw internetknooppunt wordt geopend. Het nieuws is in Nederland niet opgepakt en dat komt waarschijnlijk omdat het als een puur regionaal initiatief geldt. Toch is het een opmerkelijke stap die met net over de grens van Nederland zet.

Nog een IX dankzij DE-CIX

Duitsland is dus binnenkort nog een IX rijker. Datacenters verspreid over een betrekkelijk klein gebied in drie steden vormen deze IX. Het is daarbij geen eigen product. Ruhr-CIX maakt gebruik van de DE-CIX oplossing. Niet voor niets is het de club uit Frankfurt die dit initiatief dan ook met persberichten over de hele wereld heeft aangekondigd.

Regionaal knooppunt

Ruhr-CIX lijkt een regionale hub van de grootste IX. Dat is het deels, maar er zit ook iets anders achter. Het idee van een regionale hub  is dat verkeer vanuit de datacenters in de buurt verder over het internet kan worden verspreid via het netwerk van een grote achterliggend knooppunt. In dit geval zijn de klanten van TMR, Dokom21 en Gelsen.net , onderling al verbonden via een glasvezelring, voorzien van een goede oprit naar “Frankfurt” en hebben zo de nodige extra peering- en connectiviteitsopties.

Maar, zoals gezegd, is Ruhr-CIX meer dan dat. In het verzorigingsgebied, de footprint van deze glasvezelring, zitten universiteiten, zorginstellingen en vooral veel industrie. Deze uiteenlopende partijen krijgen dankzij dit initiatief meer opties tot het uitwisselen van data. Het onderscheid dat gemaakt kan worden tussen open internet en afgeschermde trajecten is in de propositie van deze nieuwe club duidelijk zichtbaar. Niet voor niets wordt in de communicatie door de partijen het begrip data soevereiniteit op subtiele manieren benoemd. Dit initiatief moet er voor zorgen dat bepaalde data tegen lagere tarieven dan voorheen binnen Duitsland of de regio blijft.

Daarnaast is het virtuele platform een punt waarop tientallen (!) regionale glasvezel aanbieders kunnen aanhaken. Die regionale partijen die zowel endusers als bedrijfsklanten bedienen hebben een dergelijke hub nodig om de dienstverlening verder te kunnen opschalen. De concurrentie met Deutsche Telekom kan dus toenemen en dat is altijd een goede ontwikkeling.

Waarom niet in Nederland

In Nederland zal een dergelijk initiatief niet snel ontstaan. De markt hier is kleiner en anders. Maar wat vooral in Nederland speelt is dat deze fase van marktontwikkeling al lang geleden is ingezet. Hier ligt enorm veel glasvezel in de grond wat op tal van manieren is verbonden aan datacenters, internet knooppunten en dergelijke. Het bericht over internetknooppunt Ruhr-CIX bij de buren dat betrekking heeft op een gebied met zo’n twee miljoen inwoners illustreert onbedoeld de voorsprong die Nederland op dit terrein heeft.