640px-Cumulus cloud

Scenario’s voor cloud om piekgebruik op te vangen

Tot de betere verkoopargumenten voor virtuele omgevingen en cloud hoort de claim dat de gebruiker moeiteloos en snel extra capaciteit voor piekgebruik kan toevoegen. Dat spreekt klanten aan die uitgaan van een scenario waarbij een beperkt aantal keren per jaar substantieel meer capaciteit nodig is. Over wat voor scenario’s gaat dat precies?

Duidelijk

Wie op zoek gaat naar documentatie over het opvang van piekbelastingen met virtuele omgevingen of cloud capaciteit zal snel teleurgesteld raken. Er is in Nederland en daarbuiten slechts een beperkt aantal aanbieders van genoemde diensten dat daar duidelijk over communiceert. Het begrip waar het om draait is “duidelijk”. De meeste website teksten en whitepapers zijn namelijk op dit punt gevuld met algemeenheden. Er wordt in globale termen gesproken over sectoren met pieken in het IT gebruik. Verzekeraars zijn regelmatig genoemd. Ook de retailsector die inspeelt op de sinterklaas- en kerstdrukte staat meermaals in de documentatie. Dat de bouw en chemie sectoren zijn waar incidenteel veel compute power vereist is weten alleen de insiders.

Onmogelijk

Evenzo valt op dat de redenen waarom bedrijven en instellingen gebruik (blijven) maken van eigen hardware minimaal worden uitgelegd. Het is makkelijk aan te geven dat door eigen hardware, ingekocht op de piekbelasting, te gebruiken bedrijven geld verspillen. Uitleggen dat er regels zijn die het onmogelijk maken iets anders dan eigen hardware te gebruiken blijft vaak achterwege. Dat eigen hardware ook de enige harde garantie is dat er altijd voldoende compute power beschikbaar is wordt evenmin uitgelegd. Toch is dat laatste voor bijvoorbeeld de gezondheidszorg een punt waar geen discussie over mogelijk is.

Combineren

Wat wel een aantal keren goed staat beschreven in Nederlandstalige documentatie is het combineren van de eigen fysieke computer power en tijdelijk gehuurde externe capaciteit. De eerder genoemde verzekeringssector wordt dan genoemd als een klantgroep die een beperkt aantal keren per jaar een deel van de werkzaamheden (berekeningen) laat uitvoeren op externe cloudplatformen. Iedereen kan zich daar wat bij voorstellen en dat is positief.

Toch blijft het opvallend dat uitgerekend deze case zo vaak voorbij komt. Het is immers het promoten van hybride oplossingen (legacy en cloud) . De indruk zou kunnen ontstaan dat voor het reguliere compute gebruik de klanten gewoon kunnen vertrouwen op eigen hardware. Alleen voor de pieken is cloud nodig.

Waarom in de communicatie het opvangen van pieken deze case, gebaseerd op combi gebruik, zo lang en vaak is genoemd is trouwens een raadsel. Zijn er geen aansprekende voorbeelden te geven van incidenteel piekgebruik waarbij een gebruiker van uitsluitend virtuele omgevingen en cloud diensten voor een paar uur of dagen de capaciteit substantieel opschroeft ?

 

(foto: Michael Jastremski – legacy.openphoto.net, CC BY-SA 2.0)