justice-2071539-rechter-rechtbank-rechtspraak

Duitse rechter: schending AVG geen reden contract nietig te verklaren

justice-2071539Het naleven van de AVG geeft nog steeds problemen en inmiddels heeft de rechter zich al over geschillen moeten buigen waar deze Verordening een rol speelt. Zo is er de onderstaande zaak die in Duitsland speelde,. Die kan zonder meer ook in Nederland  bestaan en raakt iedereen die zaken doet met Duitsers.

De zaak is op dit Duitse advocaten blog kort uitgelegd. Naar de onderliggende uitspraak van de rechtbank in Detmold wordt gelinkt. Een Engelse vertaling van de case is er niet. Google translate heeft – zoals vaker – moeite met het jargon. Daarom hier een samenvatting in het Nederlands.

Betaalde informatie

Een persoon meldt zich aan op een website. Te laat wordt gezien dat voor de afgenomen dienst (informatie verstrekking) moet worden betaald. De persoon wil dat niet en probeert onder het gesloten contract uit te komen.

Dat de website een min of meer dubieuze dienst aanbiedt is voor het verhaal verder niet relevant. Het zegt wel iets over de partijen in deze zaak. De consument had mogelijk kunnen weten dat extra vooronderzoek naar een commerciële website die zegt “overheidsinformatie” aan te bieden op zijn plaats was geweest.

Escalatie tot rechtszaak

De website weigert het contract te staken, erkent ook geen dwaling en dergelijke. Daarom escaleert de zaak. De rechter in Detmold is gevraagd het contract voor nietig te verklaren. Een van de redenen daarvoor moet volgens de consument zijn dat de website zich niet aan de AVG houdt. Er staat namelijk een banner die informatie aan derde partijen verstrekt zonder dat daar toestemming voor is verleend.

Voor de rechter is dat argument te ver gezocht en niet relevant. Het contract wordt niet voor nietig verklaard.

Klopt de uitspraak wel?

Waarom deze zaak onder Duitse juristen voor de enige onrust heeft gezorgd is omdat het men twijfelt aan de juistheid van de uistpraak. De rechter in Detmold heeft zich namelijk gesteld dat een AVG schending nooit tot het nietig verklaren van een contract kan leiden. Daarbij heeft hij zich gebaseerd op een bepaling van het contractrecht dat ouder is dan de AVG. Een rechter in Frankfurt heeft in een gelijkwaardige zaak, onder verwijzing daar dat zelfde oude artikel, zelfs bepaald dat de schending van de AVG wel een reden kan zijn een contract voor nietig te verklaren.

Hogere instantie

Het is daarom afwachten of deze zaak of die in Frankfurt nog aan een hogere instantie wordt voorgelegd. Die uitspraak kan grote consequenties hebben voor alle online contracten in Duitsland. Daarom is deze zaak niet alleen iets dat de consument aangaat. Iedereen die iets doet met online aanwezigheid op de Duitse markt moet weten van deze mogelijke AVG valkuil van gigantische omvang.