Seagate illustreert vervelende trend

De cijfers waarmee Seagate op 1 mei kwam hebben op weinig aandacht van de pers in Europa kunnen rekenen. De keuze van publicatie was daarvoor een belangrijke reden. Wat ook een rol speelde is dat de reactie van de Amerikaanse beleggers sterk leek op wat WDC kort daarvoor al was overkomen.

Seagate presenteerde een hoger omzet ($2,8mrd) , winst per aandeel ($1,31) en marge (30,2%) dan de beurs had verwacht. Maar net als bij de concurrentie bleek dat niet de garantie voor een beloning in de vorm van een hogere aandeelkoers. Het tegenovergestelde gebeurde, het aandeel werd die dag ruim 6% minder waard.

Wat we hier zien is dat de eerdere koerswinsten vooruitlopende op de kwartaalcijfers deels teniet worden gedaan door winstnemingen. Dat het beursklimaat op dit moment niet optimaal is speelt weliswaar een rol, maar de hoofdreden is toch wel duidelijk. De koerswinsten die storage bedrijven ervaren hebben steeds vaker een speculatief karakter. Beleggers kiezen niet voor een langere termijn strategische belegging, maar verwachten in een kwartaal tijd een aardige winst op te strijken. Hoewel daarmee geen enkele regel wordt overtreden is het een punt van zorg. Storage vendors die in de opbouwfase zitten (en dat zijn er nog steeds heel veel) zullen meer moeite moeten doen geld voor de langere termijn aan zich te binden.

Storage was eerste heel erg hot, het het oog op alle mogelijke IPOs en fusies. Toen was het duidelijk uit de gratie en nu lijkt het meer een speelbal voor korte termijn rendementen. Dat is een vervelende trend die niet direct in het belang van de sector en klanten is.