pixabay-datacenter-server-90389 serverracks

Selectie van een datacenter

datacenterWie gebruik wil maken van een datacenter zal zien dat het aanbod overweldigend is, selectie is een uitdaging. Lokale, regionale, nationale en internationale aanbieders kopen massaal adwords in en laten zich op vergelijkingssites vermelden om op te vallen. Iedereen kan op die manier de aandacht trekken. Over kwaliteit en professionaliteit zegt dat weinig.

Logo’s

Datacenters hebben per definitie een website waarmee ze zelf klanten werven en informeren. De websites verschillen, net als de bedrijven. Toch zijn er zaken die bijna overal vermeld worden. Als een datacenter gecertificeerd is zal dat op de website staan. Het logo van een NEN, ISO of ander kwaliteitskenmerk is in principe een onderscheidend vermogen. Voor een deel van de markt is het ontbreken van certificeringen een knock out criterium. Het is dus logisch dat informatie hierover, bijvoorbeeld in de vorm van logo’s makkelijk te vinden zijn op de website van het datacenter

Logo’s van internet exchanges zijn ook vaak te vinden. Het zijn vooral de aanbieders van eigen bodem die hier gebruik van maken. Op de websites van de internationale datacenter exploitanten is het niet altijd terug te vinden. Zij hebben er duidelijk meer belang bij de eigen connectiviteit naar voren te schuiven.

Dan zijn er nog de logo’s van organisaties waarbij men is aangesloten. Wat men daarmee wil uitstralen is amper te achterhalen. Als er al tekst bij die logo’s staat dan zegt het weinig over de meerwaarde die dat lidmaatschap heeft voor de klanten van het datacenter.

Deze drie soorten logo’s komen het meest voor. De eerste zegt iets over kwaliteit, de rest weinig tot niets.

Tekst en Taal

De teksten die op de websites van datacenters staat kan op een zelfde manier worden gecategoriseerd. Informatie over het aanbod is nodig en kan een eerste indruk geven van de kwaliteit. Een datacenter dat expliciet vermeld hoe de redundante stroomvoorziening is geregeld valt eerder in positieve zin op dan een datacenter dat alleen meldt dat er x kW per rack beschikbaar is.

Het vermelden van showcases in combinatie met de logo’s van voorname klanten is regelmatig zichtbaar. Ook dat moet de kwaliteit van de dienstverlening onderstrepen. Helaas kan lang niet altijd worden gezegd dat die teksten uitnodigen om gelezen te worden, laat staan dat ze echt iets zeggen over de professionaliteit van het datacenter. Het vermelden van een rits logo’s van klanten zegt overigens weinig meer dan dat daarmee een factuurrelatie is.

Dat de website twee- of meertalig is valt de meesten niet eens meer op. De IT sector is internationaal georiënteerd en Nederland trekt zoals bekend ook IT gebruikers van ver buiten de landsgrenzen aan. Het moet wel opvallen al een website geen informatie in het Nederlands vermeldt. Het kan betekenen dat er nadrukkijk minder focus is op Nederlandse klanten, het kan ook betekenen dat het datacenter geen Nederlandse organisatie is.

Controle

Die laatste eigenschap hoeft geen nadeel te zijn. Het is wel een punt waarvan de Nederlandse klant vooraf op de hoogte moet zijn. Als hij zaken doet met de Nederlandse vestiging van een buitenlandse organisatie, kan dat  impact hebben op de kwaliteit van de dienstverlening. Om het gecompliceerder te maken zijn er tientallen virtuele datacenters, die elk voor zich claimen een datacenter op Nederlandse bodem te zijn.

De kwaliteit van beiden kan in orde zijn, net als de professionaliteit van de organisatie. Het is echter wel van belang dat tijdens het selectieproces wordt gekeken of dit soort partijen op de shortlist staat. Als dat zo is vraag dan of de contracten naar Nederlands recht zijn opgesteld en of er een fysiek vestigingsadres in Nederland, of in ieder geval de EU is. Met die twee laatste voorwaarden kan veel onduidelijk, ergernis en erger voorkomen worden.

Wie na het lezen van bovenstaande van mening blijft dat voor de selectie van een datacenter de prijs doorslaggevend is, maakt een verkeerde inschatting. Daarbij maakt het niet uit of hij beoogde datacenter gebruiker of exploitant is.