HDD harde schijf pixabay

SMR harde schijven – een vervelende maar leerzame situatie

HDD harde schijf pixabayAl enige maanden is er de ophef over de situatie rond de inzet van SMR harde schijven. Het probleem lijkt te zijn dat schijven die van deze techniek gebruik maken zijn verkocht en ingezet voor andere doeleinden. Gevolg is minder performance en zelfs dataverlies. Dat is heel vervelend, maar toch ook weer leerzaam.

Twee benaderingen

Er zijn twee manieren om de problematiek rond SMR schijven te benaderen. De eerste richt zich op de actuele klachten en de manier waarop de tech pers op het onderwerp is gedoken. De andere manier is beginnen de achtergrond van de techniek te doorgronden en pas dan richting de actualiteit op te schuiven.

De boventoon wordt op dit moment gevoerd door personen de de eerste benadering hanteren. Zij constateren dat schijven met de SMR techniek zijn beland in machines, NAS en desktops, met lees en schrijfpatronen die niet goed matchen met de SMR techniek. Afhankelijk van het gehanteerde format kan dat nog steeds goed gaan, maar ook fout. Dat ontstaan forse problemen die de aanleiding voor de ophef zijn.

Er is ook een ander manier om naar de situatie te kijken. Dat heeft nog geen enkele tech journalist in Nederland gedaan. Ook buiten de grenzen valt op dat amper iemand de SMR techniek ontrafelt. Toch is dat nodig om te begrijpen waar de fout vandaan komt, want dat er iets niet goed gaat staat buiten kijf.

Oorsprong en doelgroep

De SMR techniek is niet van de ene op de andere dag door de drie fabrikanten van harde schijven toegepast. Het is een manier van data schrijven en opslaan die is ontwikkeld om aan de wensen van de hyperscalers te kunnen voldoen. Alles duidt erop dat Google de eerste vragende partij was. In gremia als SNIA en OCP is – ver onder de radar van de pers, die deze kanalen structureel negeert – er lang over gesproken. Een nieuwe techniek implementeren vergt echt de nodige tijd. Na het beraad en de bèta’s zijn uiteindelijk de samples uitgestuurd. Daarna volgde de productie (het hele prcoces staat wel hier beschreven).

Schaalgrootte en prijzen

Kenmerkend voor IT is dat hogere productie altijd leidt tot lagere stuks prijzen. Voor WD, Seagate en Toshiba is het dan ook ergens logisch dat ze deze nieuwe techniek voor meer producten zijn gaan toepassen. Niet alleen de schijven voor Google & Co, maar ook series van schijven die via het reguliere kanaal van distributeurs, resellers en retailers in de markt belanden.

Denkfout

Hier is het misgegaan. Er is namelijk van uitgegaan dat ook in dit geval de adoptie van een specifieke B2B oplossing door het B2C kanaal een logische ontwikkeling zou zijn. Dat is immers een van de andere vaste regels in de IT. Zakelijk en consumentengebruik, of B2B en B2C zijn steeds minder vaak strak gescheiden markten. De producten en diensten die men gebruikt zijn – misschien los van het volume – redelijk vaak uitwisselbaar.

Er zijn honderden voorbeelden te geven van die uitwisselbaarheid die goed gaan. Het is echter geen wetmatigheid. Dat is de denkfout die is gemaakt en die is op veel plekken gemaakt. Van fabrikant tot retailer, niemand heeft door gehad dat er dat techniek voor hyperscaler datacenters echt iets anders is dan een NAS of desktop.

Leerzame situatie

Het viel te verwachten dat de problemen zouden leiden tot claims, vraagtekens bij het imago en meer. Dat is op zich al een boeiende situatie. Het is ook een leerzame situatie omdat we met de neus op de feiten zijn gedrukt. Een nooit eerder ter discussie gestelde aanname, die van de uitwisselbaarheid van B2B en B2C IT, blijkt onjuist. Is de case van de SMR harde schijven een unicum, of is er meer vuurwerk te verwachten?