code

Staat oude code back-up efficiency in de weg?

In een commerciële blogpost beweert StorOne onder andere dat veel back-up vendors de business baseren op oude code en daarmee hogere efficiency in de weg staan.

Hardware en software

Dat lijkt op het eerste gezicht een argument dat zou kunnen kloppen. Maar de claim kan ook even makkelijk onderuit worden gehaald.

Om van data goede back-ups te kunnen maken speelt naast de hardware ook de software een grote rol. Software bepaalt de snelheid van schrijven en lezen en de manier van opslag. Daarnaast ondersteunt het encryptie en de mate waarin data wordt ontdubbeld. Een groot deel van het genoemde artikel gaat over deduplicatie. Snelheid is daar evenzo belangrijk als efficiency. Mede daarop is dan ook de claim gebaseerd dat veel software gebaseerd is op oude code en dat alleen al daarom de meeste back-up processen slecht scoren bij efficiency.

Focus?

Dat betoog is te volgen, maar er is wel een aspect dat opvallend onbenoemd blijft. Eigenlijk maakt het onbedoeld een wezenlijk verschil van focus duidelijk. Wie focust op het nu zo snel of efficiënt mogelijk een back-up maken kijkt alleen maar naar het proces en waarschijnlijk ook het eindresultaat. Zijn blik is dus naar voren gericht.

Oude code koesteren

Er kan ook op een andere manier naar een back-up gekeken worden. Niet de snelheid in het heden is daarbij doorslaggevend. Wel de garantie dat wat voorheen is vastgelegd nu en in de toekomst nog geraadpleegd kan worden. Wie dat doet ontkomt er niet aan oude of oudere code te koesteren (en dragers). Dat is namelijk key om de gevraagde garantie te kunnen waarmaken.

De beschreven tegenstelling wordt zelden genoemd. Dat komt omdat het gros van de vendoren zwaar leunen op nieuwe features om de producten verkocht te krijgen. Daarbij worden backwards compatibility wel genoemd, maar dat wil niet zeggen dat daar geen kleine lettertjes voor gelden.

Back-ups zijn echt te belangrijk om alleen vooruit te kijken en de nieuwe data als uitgangspunt te nemen. Juist ook de oude data en processen verdienen een zekere mate van aandacht. Alleen gaan voor de nieuwste code en de hoogste efficiency claims is daarom onverstandig.