Storage en film – specialisme van Overland Tandberg

Weinigen denken bij storage ook aan film, laat staan dat ze dat linken aan Overland-Tandberg. Tijd voor een korte update.

Storage wordt veelal gezien als niet meer dan het opslaan van data. Wat voor soort data blijft vaak buiten beschouwing, het zijn immers nullen en enen. Dat er steeds meer wordt opgeslagen en vaker ook langer is bekend en daar wordt rekening mee gehouden. Sommige soorten opslag blijven echter in de regel onvermeld omdat het in de IT als niche of behorend bij een andere markt wordt beschouwd.

Een goed voorbeeld van storage waar weinig over geschreven wordt is film. Filmopnames zijn tegenwoordig digitaal dus het opslaan er van is min of meer vergelijkbaar met het opslaan van enorme klantenbestanden of productcatalogi. Het zijn immers nullen en enen. Wie op zoek gaat naar specifeke oplossingen voor de opslag van klantdata heeft al snel een dozijn of meer vendoren met hardware en software oplossingen. Het opslaan van film materiaal levert veel minder hits op. De reden daarvoor wordt duidelijk wie het meest recente persbericht van Tandberg erbij pakt.

Tandberg heeft met de NEOxl 40 een LTO-7 en LTO-8 compatibel tape systeem dat specifiek voor de professionele video en film sector is bedoeld. Het moet overweg kunnen met reguliere speelfilms, waarvan de omvang de laatste 5 jaar met factor 8 is toegenomen. Een gemiddelde speelfilm is tegenwoordig 250TB groot. Voor bestanden van die omvang volstaan NAS oplossingen niet. Ook cloud is vanwege de benodigde uplink en tariefstructuur een weinig optimale oplossing. Tandberg geeft aan dat de NEOxl 40 tot 8,1 TB per uur kan halen. Tape blijft dus voor film vooralsnog het beste medium.