StorMagic – veilige data opslag in edge systemen

Het Britse StorMagic heeft al lang edgecomputing in het vizier. Storage van data verspreid over meerde productie- of winkellocaties en het overhevelen daarvan naar een hoofdlocatie is een wezenlijk deel van de business.

Eerder deze maand heeft het het portfolio uitgebreid met SvSAN, wat niet zomaar een SAN is. Het is  een virtuele storage laag op de hypervisor waar data encrypted wordt opgeslagen. Door de positie van deze software oplossing is er geen encryptie op hypervisor niveau nodig. Evenmin op het niveau van de fysieke storage onder de hypervisor. Volgens StorMagic worden daarmee kosten bespaard en worden de systemen niet zwaarder belast. Installatie en onderhoud zou makkelijk moeten zijn.

Wat echter vooral opvalt aan de eerste communicatie is dat het product is ontworpen “for the realities of edge computing such as poor network reliability which is often found in remote areas”. Edge computing, hoewel het een brede term is, stelt inderdaad eisen aan zowel de hardware als de software. Storage, specifiek veilige storage, was daar op heden een onderbelicht aspect.