walled garden tuin

Super app – variatie op een berucht thema: walled garden

Door meerdere partijen wordt gewezen op het verschijnsel super app, dat zou nieuw zijn. De waarheid is minder sensationeel. Het is niets anders dan een andere omschrijving voor een walled garden. Daarom is de komst ervan in de EU al een stuk minder logisch.

Walled garden

Walled garden is jargon uit de telecomsector. Vandaar is het overgestoken naar internet en nu heeft het zo te zien primair betrekking op diensten voor smartphones. Het idee is dat een aanbieder voor zowel zijn klanten als leveranciers een omgeving creëert waar ze maximaal gebruik van maken. Tegenwoordig is daar ook de term ecosysteem voor in gebruik. Groot verschil is echter dat een walled garden er opgericht is bewegingen buiten die omgeving maximaal te ontmoedigen.

HetNet

In Nederland heeft KPN met HetNet geprobeerd een walled garden voor internet op te tuigen. Maanden na de start bleek dat de gebruikers daar niet op zaten te wachten. Zelfs de meest onervaren gebruikers wisten dat internet groter was dan de portal die HetNet voorschotelde. Voor adverteerders was de meerwaarde evenmin duidelijk.

China

Nadien hebben nog tal van bedrijven geprobeerd klanten zo veel mogelijk op het eigen platform te houden en daar ook de adverteerders naar toe te lokken. In China zijn daar de nodige voorbeelden van. Dat is echter een markt die onvergelijkbaar is met wat in het Westen acceptabel is.

Facebook Twitter

In het Westen zijn er wel met Facebook en nu dan Twitter platformen van behoorlijke omvang. Alleen al daardoor is het onvermijdelijk dat men gaat kijken daar een virtueel hek om te zetten om zo de inkomsten op te schroeven. Deze keer noemt men het geen walled garden, die term leidt geheid tot reacties van toezichthouders.

Met de term super app wordt gesuggereerd dat er veel meer kan met die ene app. Wie echter goed kijkt naar de omschrijving ziet de overeenkomsten met een walled garden. Nieuwe wijn in oude zakken dus. Naast die twee social media platformen spelen ook Spotify en PayPal met de gedachte de bestaande app uit te breiden en uit te bouwen tot de enige app die men nog nodig heeft.

Kansen in de EU

De kans op slagen is niet groot, althans in de EU. Een walled garden wekt direct al de achterdocht dat men probeert een markt kunstmatig af te schermen. Als klanten het te makkelijk wordt gemaakt om binnen de app met bank A zaken te doen, dan zal bank B echt wel wijzen op de marktverstoring. Evenzo zullen consumentenorganisaties vragen hebben over het datagraaien dat een super app mogelijk maakt. Tenslotte heeft China afgelopen jaren al een paar keer laten zien hoe gevaarlijk een super app kan zijn. Met een druk op de knop kan een bedrijf onvindbaar worden gemaakt.