VMware_logo

Symantec, Carbon Black, Pivotal.io – wie volgt en waarom?

Donderdag maakte VMware bekend Carbon Black en Pivotal.io over te nemen kopen, een maand geleden was het bericht over Symantec nog groot nieuws. Is er een link tussen deze acquisities en zo ja wat betekent dat voor fabrikanten, partners en klanten?

Broadcom strategie

Over de strategie van Broadcom is al veel geschreven. Bijna alle analisten en journalisten zijn van mening dat de chipsfabrikant een te begrijpen koers volgt. De markt voor chips staat onder druk. De komst van software defined oplossingen op netwerk niveau is een voorbode van wat staat te gebeuren. Custom silicon zal het naar verwachting steeds lastiger krijgen. Dat wordt weliswaar al langer beweerd, maar de impact van die ontwikkeling begint nu wel zichtbaar te worden. De manier waarop hyperscalers de infra aanleggen en beheren zijn daar actuele en verifieerbare voorbeelden van. De website van het Open Compute Project plus het YouTube kanaal zijn daarvoor een goede bron van informatie.

Portfolio verdiepen

Broadcom wil niet opereren in een markt die stagneert dan wel krimpt. Nieuwe markten met het bestaande portfolio aanboren is niet meer mogelijk. Daarom is er voor gekozen partijen over te nemen die het bestaande portfolio kunnen versterken en verdiepen. Zo is in 2018 al de keuze op CA Technologies gevallen en dit jaar dus Symantec. In het geval van Symantec moet expliciet worden gewezen op de status van de deal. Die is nog niet afgerond en Symantec zal niet totaal worden overgenomen. De consumer / SoHo diensten blijven buiten schot. Vanuit Broadcom beredeneert is dat verstandig. B2C is echt totaal anders dan B2B of B2G. Voor het kanaal zit daar wel een punt van aandacht, temeer daar in de Nederlandse context enduser en zakelijke diensten makkelijk gecombineerd worden. Dat kan nu nog onder de vlag van Symantec, maar na de overname zal daar een splitsing plaatsvinden.

VMware

Een vergelijkbare stap zal na de overname van Carbon Black en Pivotal.io door VMware niet nodig zijn. Die twee bedrijven richten zich niet op de onderkant van de markt. Wat dat betreft is er een groot verschil tussen de deals. Er zijn echter ook de nodige overeenkomsten. VMware heeft er alle belang bij om onmisbaar te blijven voor de IT sector. Dat het bedrijf nauw samenwerkt met de bekende cloud giganten wil niet zeggen dat uit die hoek geen concurrentie te verwachten valt.

 

 

Samenwerking met bedrijven als Carbon Black en Pivotal.io is voor VMware nodig om goed te kunnen blijven concurreren met de hyperscalers. Die hebben echter banksaldi waarmee ze te allen tijden een knock-out bod kunnen uitbrengen. VMware zal dus op overnamepad moeten gaan om zelf geen partners te verliezen waarmee het samen de markt bediend. De deals hebben daarom meer defensieve eigenschappen dan de overname van Symantec door Broadcom.

 

Impact op de eigen business

Daarmee is niet gezegd dat voor het kanaal, van distributeurs tot de resellers uitsluitend de stap van VMware relevanter en die van Broadcom veel minder.

De redenen die Broadcom heeft om op overname pad te gaan (lees: de opkomst van SDN) raken uiteindelijk ook de business van de resellers. Zij doen er goed aan de impact daarvan op de eigen business te doorgronden.

Bij de overnames door VMware hoort een andere tip. Stel nu dat wordt zaken gedaan met een bedrijf als Carbon Black en dat wordt overgenomen door een hyperscaler. Wat zou daarvan de impact zijn op de eigen business? Ben je dan bereid ook klant van die hyperscaler te worden en steeds meer eieren in één mandje te leggen?

De vraag wie nog meer zal volgen en waarom is daarmee grotendeels beantwoordt. Wat we zien is dat kopende partijen, op offensieve dan wel defensieve gronden, werken aan een verkrapping van de aanbodzijde van de markt. Met de inlijving van Symantec, Carbon Black en Pivotal.io zijn nu concurrenten verdwenen. Dat is wel iets dat de nachtrust van een distributeur en reseller kan beïnvloeden.

Reacties zijn gesloten.