Technite nieuws over domeinnamen

Nieuws over domeinnamen

Aan het begin van het nieuwe jaar zijn er twee documenten en een afbeelding die voor registrars en anderen die met domeinnamen te maken hebben handig zijn. Nic.AT heeft een recent overzicht van de Oostenrijkse markt online gezet. ICANN heeft vlak voor de kerst het budgetvoorstel voor 2020 gepubliceerd. Nominet heeft de domeinnaam wereldkaart geupdate.

Relevante vragen bij Nic.at

De Oostenrijkse houder van het TLD .AT beschrijft de ontwikkeling van Oostenrijkse markt. Dat is een markt die voor de meeste Nederlandse registrars tamelijk onbekend is. Een deel van de onderzoeksresultaten die het publiceert zijn voor Nederland dan ook weinig relevant. Er zitten een paar vragen tussen die, mits naar het Nederlands vertaald, ook wel een aan Nederlandse (aspirant) domeinnaamhouders gesteld mogen worden.

Voorbeeld daarvan is de vraag die aan een grotere groep is gesteld. “Wie moet er nu echt een domeinnaam hebben?” De vraag stuurt niet op het hebben van een .AT, het gaat echt om een domeinnaam waarvan de extensie geen rol speelt.

Dat ondernemingen met meer dan een persoon en de eenpitters het hoogst scoren zal weinig verbazen. Deze groepen hebben er in de optiek van meer dan de helft van de deelnemers aan de enquête belang bij zichtbaar en vindbaar te zijn op internet. Een eigen domeinnaam geldt daar als min of meer noodzakelijk. Van vijf andere soorten van (potentiële) domeinnaamhouders zijn de scores lager dan 50%. De helft en meer van de deelnemers vindt het dus niet noodzakelijk dat deze personen of instellingen via een eigen domeinnaam te traceren zijn.

Hoewel het rapport weinig verdere diepgang biedt, is die laatste score iets waar meer onderzoek naar gedaan zou kunnen worden. Mogelijk zien we hier de impact van social media. YouTube kanalen en dergelijke als concurrentie voor een eigen domeinnaam? De onderzoeksresultaten van Nic.at hinten daar wel op. Een vergelijkbare vraagstelling zou uiteraard ook in Nederland nuttig kunnen zijn.

ICANN houdt rekening met krimp

Het voorstel voor het 2020 budget van ICANN telt 39 pagina’s. De onderbouwing van de bedragen is duidelijk verwoord. Heel belangrijk is dat ICANN voor elk van de drie groeiscenario’s die het hanteert uitgaat van krimp bij de nTLD’s. In het “best estimate” scenario verwacht het komend jaar 7 nTLD’s te moeten schrappen. In het minst positieve zouden er 22 nTLD’s ophouden te bestaan.(pag 11). Omdat ICANN vooraf weet hoe de vlag erbij hangt, kan met enige stelligheid worden uitgegaan van correspondentie met ten minste 7 nTLD registries. Het “high estimate” gaat uit van een groei met 19 nTLD’s. Er is echter nog geen zicht op waar die vandaan moeten komen. De groeicijfers die de nTLD’s het afgelopen jaar hebben laten zien is in de regel weinig hoopgevend. De retentie rate na het eerste jaar is laag, de churn opvallend hoog.

Een pagina verder staan de verwachtingen voor het aantal accredited registrars dat ICANN per einde het boekjaar 2020 (dat is juli 2020 – juni 2021) hoopt te hebben. Ook hier is er tussen een zeer positief scenario, een somber scenario en een “best estimate”. Dat gaat uit van een krimp met 100 accreditaties.

Twee verschillende documenten, elk is de moeite van het doorbladeren waard. De Oostenrijkers lijken te hinten op concurrentie van social media voor domeinnamen op nationaal niveau. ICANN houdt rekening met krimp op een ander niveau, maar wel wereldwijd.