Technogroup

Technogroup onderzoek: beheer datacenters en serverruimtes zelden optimaal

Technogroup is een onderneming die vooral in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland datacenters en serverruimtes beheert. In februari maakte het de resultaten van onderzoek naar de kosten van het beheer van deze ruimtes bekend. Conclusie was dat hier voor veel bedrijven een besparingspotentieel is.

Datacenter is geen serverruimte

Het onderzoek van Technogroup begrijpen begint met de definitie van datacenters. In Nederland wordt een strikte scheiding aangehouden. Een datacenter is geen serverruimte. Het eerste is vooral een gebouw waarin hardware van en voor meerdere gebruikers staat.  Serverruimtes, dat is ruimte in een gebouw waar ook gewerkt of geproduceerd wordt. Mogelijk staat het afgezonderd op het terrein, maar er is altijd maar een gebruiker.

Serverruimte is ook een datacenter

In andere landen, waaronder die waar de Technogroup actief is, denken daar anders over. Carrier neutral, multi vendor zijn daar weliswaar bekende begrippen. Toch geldt de regel dat het feitelijke gebruik de naam bepaalt. Een serverruimte is dus ook een datacenter.

Onderzoek

Het onderzoek van Technogroup heeft meer betrekking op de gebruikers van wat wij serverruimtes noemen en minder op datacenters. Deze groep maakt zoals bekende de afweging of een eigen datacenter, annex serverruimte nog wel passend is. Een externe cloudaanbieder kan het mogelijk goedkoper, veiliger en dus beter.

Op basis van 132 ingevulde vragenlijsten komt het volgende naar voren. Ten eerste vertrouwt meer dan de helft van de bedrijven uitsluitend op eigen personeel voor onderhoud van de ruimtes en wat er draait en staat. Slechts 17% heeft dat uitbesteed. Die cijfers zijn niet zo vreemd: 57% van de deelnemers wist namelijk niet van het bestaan van TPM af.

TPM

Third Party Maintenance (TPM) kan volgens de Technogroup tot forse besparingen leiden. De WC eend klinkt hier door. Toch zit er een kern van waarheid in. De meeste bedrijven blijken namelijk voor elk type en merk hardware losse contracten af te sluiten. Dat gebeurt met de afzonderlijke leveranciers. Versnippering dus. Van bundeling of schaalvoordelen kan dan geen sprake zijn. Er zit zelfs een grotere kostenpost aan verbonden: het bijhouden van de contracten kost de opdrachtgevers meer tijd dan men zich realiseert.

Cloud

De overstap naar de cloud wordt schijnbaar vaak overwogen omdat de bestaande kosten te hoog zijn. Technogroup wijst er met het onderzoek op dat er ook een alternatief is. Dat begint het met beter begrijpen van de complexiteit van de eigen IT en de onderliggende contracten. Als dat in kaart is gebracht kan met een TPM partij worden gesproken. De conclusie zou volgens de opdrachtgevers van het onderzoek kunnen zijn dat migratie naar de cloud niet goedkoper is.

Relevantie

Het onderzoek lijkt op het eerste gezicht weinig relevant voor de Nederlandse markt. Het bedrijf is immers sinds de start actief in de DACH regio.

Handig om te weten is dat het bedrijf ook in Polen en de Benelux werkzaamheden verricht. Het doet dat in ieder geval voor de vestigingen in die landen van de klanten met HQ’s in de DACH landen.