640px-Cumulus cloud

Tegenwind voor de cloud en verkeerde aannames

De laatste dagen hebben de drie grote cloudaanbieders de kwartaalcijfers laten zien en bij elk is duidelijk dat er sprake is van tegenwind. De cloud deed het wederom iets minder goed en bij de verklaringen komen nog steeds de verkeerde aannames voor.

Volgens Amazon was de cloudomzet 16% hoger dan een jaar geleden. Het aandeel verloor direct na bekendmaking 4%. Alphabet liet weten dat Google Cloud voor het eerst winst heeft gemaakt en dat bij een nagenoeg zelfde omzet als een jaar terug, Microsoft zag de groei van de cloudomzet in een kwartaal teruggaan van 31% naar 27%, maar beleggers waren enthousiast om een andere reden.

De drie bedrijven hoeven wat de cloudomzet betreft nog niet aan de bel te trekken, of toch wel? Sommige analisten zien voor dat laatste echt wel een reden. Daarbij valt ook op dat voor anderen nog steeds alle seinen op groen staan.

Kosten versus omzet

Zolang de omzet groeit is er niets aan de hand. Wie dat als uitgangspunt neemt zal de cloudbusiness van deze drie partijen positief beoordelen. Daarbij kijkt men niet veel verder dan de neus lang is. Er is namelijk wel terdege iets aan de hand. Het trio heeft de laatste periode flink gesneden in de kosten door de levensduur van de hardware substantieel te verlengen en bouwprojecten uit te stellen. Tegelijk is over de hele linie de factuur van alle klanten fors opgeschroefd. Een hogere omzet zegt zoals bekend niets over de groei van het aantal klanten of dat klanten meer diensten afnemen.

Kosten voor de klanten

Mede door de hogere facturen proberen klanten nu meer dan ooit de kosten onder controle te krijgen. Dat de aanbieders daar elk op hun eigen manier melding van maakt geeft aan dat dit een verschijnsel impact heeft op de business. De lagere omzetgroei ondanks de hogere factuurkosten is daarvan het klinkende bewijs. Het is echter iets dat makkelijk over het hoofd wordt gezien door analisten. De partijen zelf hebben er tijdens de toelichting op de kwartaalcijfers ook hoegenaamd geen aandacht aan besteed.

AI als riskante hype

Waar men wel op wijst is de enorme groei potentie van AI. Met alle macht wordt geprobeerd een nog meer lucht in die hype te pompen. Het moet vooral afleiden, want veel business is er nog niet mee. AI is daarbij een riskante hype omdat het ontegenzeggelijk leidt tot meer energieverbruik in de datacenters. Het ondergraaft de (marketing) pogingen van de datacenters en cloudaanbieders een groener imago te krijgen.

Maar er speelt nog iets. Links en rechts wordt nog steeds geroepen dat de cloud veel verder kan groeien omdat er nog zoveel IT lokaal staat. Vooral de publieke cloud zou daarom veel groter kunnen worden. Wie dat beweert gaat volledig voorbij aan de tegenwind die van meerdere kanten komt.

Niet geschikt

De publieke cloud is simpelweg niet geschikt voor alles. Naarmate de kennis van afhankelijkheden en aansprakelijkheid toeneemt zal dat type cloud minder vaak gekozen worden (trefwoorden: audits, NIS2, datasouvereiniteit). De kosten van publieke clouddiensten onder controle krijgen is een onmogelijke opgave en dat begint steeds meer door te dringen (zie boven).

Aankondiging versus bouw

Tenslotte moet nog gewezen worden op het verschil tussen aangekondigde nieuwbouw van datacenters voor het publieke cloud aanbod door deze partijen en wat er daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Wie daar beter naar kijkt ziet de bedrijven echt al uitgaan van een lagere en vooral andere groei van de cloudbusiness.