pixabay-office-269451

Terug naar kantoor betekent de risico’s onder ogen zien

Met name in de Amerikaanse pers is te lezen dat “men” verwacht dat al snel meer werknemers terug naar kantoor gaan. Het zijn de werkgevers die daar voorstander van zijn. Er is ook personeel dat daar de voordelen van inziet. Voor menig redacteur hoort daarbij de vraag of men alle risico’s wel kent.

Kantoor uit sociale overwegingen

Terug naar kantoor omdat het thuiswerken niet bevalt is geen nieuw gegeven. Direct na de eerste lockdowns was duidelijk dat het homeoffice soms een drastische verslechtering van de werkomstandigheden is. Te weinig ruimte, gebrekkige hardware of infra zijn de meer zakelijke redenen. Als het huishouden uit meerdere personen bestaat dan kan het ook sociaal verklaarbaar zijn dat met verlangt naar het kantoor.

Werkgevers in Nederland hebben redelijk eenvoudig op dat laatste kunnen inspelen. Juist omdat er zoveel mensen van huis uit konden werken was het makkelijk voor een kleine bezetting de kantoren open te houden. Dit uiteraard met het respecteren van de social distance regels.

Risico’s van kantoor

Te weinig afstand kunnen houden op kantoor is een risico. Daar wordt door velen dan ook goed op gelet. Maar de vraag is of er niet heel andere risico’s zijn ontstaan.  Er zijn vendoren en onderzoekers die wijzen op de consequenties van hybride werken. Het afwisselen van de werkplek thuis of op kantoor stelt eisen aan de tools die de werknemer tot zijn beschikking heeft. Dat gaat iets verder dan internet en toegang tot de office applicaties in een cloud. Hoe gaat IT beheer om met de situatie dat office hardware weer meer gebruikt gaat worden, naast de hardware die thuis staat?

Menigeen weet ook dat de afgelopen periode op grote schaal is geïmproviseerd. Niet elke homeoffice werkplek is vrij van shadow IT en lang dat geldt evenzo voor de informele afspraken over het delen van informatie. Binnen de vier muren van het kantoor is dat onwenselijk, maar belangrijker ook nog eens makkelijker te monitoren.

Teugels aanhalen

Terug naar kantoor kan dus overkomen als het aanhalen van de teugels om risico’s te elimineren. Uit security en compliance overwegingen is dat goed verklaarbaar. Maar de communicatie daarover moet wel goed worden overwogen. Werkgevers die de werknemers bruuskeren hebben immers weinig troefkaarten op de krappe arbeidsmarkt .