hardwear-io-mascot-white

Terugblik Hardwear.io 2019 Den Haag en fotocollage

Het is vandaag een week geleden dat de vijfde editie van Hardwear.io in Den Haag werd gehouden. De tweedaagse conferentie en de daaraan voorafgaande driedaagse training hebben de Nederlanders pers amper gehaald. Het aanbod van events is groot en het aantal journalisten dat echt geïnteresseerd is in hardware hacking opvallend gering. Ook daarom is er deze terugblik

Overkill

Nederland heeft tegenwoordig elke werkdag wel een IT gerelateerde dealerbijeenkomst, partnerdag, hackathon of congres. Dat de pers handen en middelen te kort komt om al deze event te bezoeken is dan ook onvermijdelijk. Daarnaast is er een gezonde voorzichtigheid, het aanbod is namelijk zeer uiteenlopend. Wat voor de pers opgaat geldt ook voor de IT sector. De agenda kan moeiteloos gevuld worden met 40 uur (of meer!) per week dit soort bijeenkomsten bijwonen. Wat hierboven staat beschreven is niets anders dan een situatie van overkill. Het is daarom dat de opkomst voor events onder druk staat en daarmee nemen de overlevingskansen van kleine, grote, onbekende en bekende events af.

Uitzondering

Hardwear.io (disclaimer: Technite was dit jaar onbezoldigd mediapartner van dit event) is een uitzondering op bovenstaande trend. Juist omdat het in de luwte opereert en de kleinschaligheid koestert maakt het elk jaar een stap voorwaarts. De opkomst was dit jaar – ook de tweede conferentiedag – groter dan ooit. Foto’s laten zien dat de plenaire zaal de hele dag goed gevuld was. Waar voorgaande edities brede looppaden waren, was dit jaar de manoeuvreerruimte beperkt. Die ruimte was opgeofferd om meer stoelen te kunnen plaatsen.

Succes

De grote opkomst voor de conferentie is goed nieuws voor het Hardwear.io team. Het is ook goed te zien dat de commerciële trainingen aanslaan. Dat het concept afgelopen jaar ook in de VS en Duitsland is neergezet illustreert dat ook daar de vraag naar de combinatie van kleinschaligheid en hoge kwaliteit aanwezig is. Misschien is dat ook wel de meest simpele en tegelijk beste verklaring voor het succes van Hardwear.io: een deel van de markt is de grootschaligheid zat.

Community

De conferentie kent inmiddels een kern van vaste bezoekers. Naast het netwerken en bijpraten komen zij ook omdat hier de mogelijkheid is individueel en in groepsverband hardware te ontleden. De sfeer die daardoor heerst is er een van een community die er veel voor over heeft alles te doorgronden.

Die community is ook dit jaar weer op de wenken bediend door de talks. De kwaliteit was hoog, de impact van de gepresenteerde zwaktes en opties groot. Typerend voor Hardwear.io dat na de talk en de Q&A het verhaal nog niet af is. Tijdens de koffiepauzes en lunch gaat het gesprek gewoon nog verder, maar dan wel in een kleinere setting en vooral met diepgaande vragen.

Kennismaking

Voor wie commerciële events is gewend moet een eerste kennismaking met Hardwear.io een bijzondere ervaring zijn. De sfeer is ontspannen, er wordt niet gepitched, spreken met stemverheffing gebeurt gewoon niet. En toch is niet een stereotype nerd bijeenkomst. De talks beschrijven heel herkenbare vragen en problemen. Of het nu gaat om een goedkope versie van een Bluetooth sniffer of het verhogen van de actieradius van een elektrische auto met factor 4 (!) Hardwear.io laat de bezoekers stilstaan bij actuele zaken. Dat daar in de community grote behoefte aan is mag na vijf edities duidelijk zijn. Misschien is het ook maar beter dat de pers zich hier niet massaal op werpt. Het zou het concept en het succes wel eens kunnen schaden.

NB. Van de meeste talks zullen de komende tijd video en hand outs beschikbaar komen. Hou deze link in de gaten.

(disclaimer: Technite was dit jaar onbezoldigd mediapartner van dit event)