OCP2019-Regional

The Open Compute Project – waarom deze Regional OCP Summit?

Op 26 en 27 september vindt in Amsterdam de 2e Regional OCP Summit plaats. De eerste editie was vorig jaar en het programma besloeg een volle dag. Dit jaar is er dus meer. Meer sprekers, meer exposanten en waarschijnlijk meer bezoekers. Toch lijkt OCP hier nog redelijk onbekend. Hoe kan dat?

2018 succes

De eerste summit in Amsterdam kende een vol programma met voornamelijk korte presentaties en discussies. Een opzet die afwijkt van wat op andere specialistische events zichtbaar is. Toch was het een goede keuze, want op die manier kon meer kennis worden vergaard en gedeeld over OCP. Dat daar behoefte aan was bleek uit de opkomst. Ruim 600 bezoekers en 36 sponsors, annex standhouders, die voor een dag naar de Amsterdamse RAI kwamen is een bijzonder goede score. Alle bezoekers waren ook serieus met het onderwerp bezig.

Roadmaps

Wat de bezoekers kregen te zien en horen waren enerzijds productlanceringen en showcases. Aan de andere kant waren er de technische discussies die dieper ingingen op de next steps van OCP. Daarbij kwamen onder ander storage, networking, cooling, racks en energievoorziening ter sprake. Wat er in die ene dag is besproken heeft voor een deel zijn weg van ontwerpfase naar productie gevonden. De ontwikkelingen gaan wat dat betreft echt hard en de roadmaps beschrijven concrete stappen voor concrete producten.

Of het nu gaat om OCP voor de telecom sector (trefwoord: 5G) of voor datacenters, iedereen die aanwezig is op een OCP Summit weet dat wat op de roadmaps staat en vervolgens op de markt beland zal leiden tot substantiële verschuivingen. OCP leidt immers tot efficiency voordelen, die op hun beurt tot andere concurrentie verhoudingen kunnen leiden.

Meetbaar en vindbaar

De belangstelling voor, en kennis van, OCP in Nederland is moeilijk meetbaar. De IT en telecom sector in Nederland is groot. Zo groot dat het bezoekersaantal van de 2018 Regional Summit makkelijk het dubbele had kunnen zijn. Dat was duidelijk niet het geval. De opkomst van (potentiële) Nederlandse afnemers van OCP leek zelfs eerder bescheiden.

Dat laatste is de reden waarom IT en telecom aanbieders uit Nederland net als hun leveranciers, de vraag gesteld is of ze aanwezig waren op de 2018 Regional Summit of dat de 2019 Summit al in de agenda stond. Opvallend vaak kwam daarop als reactie “wat is dat?” Het onderwerp blijkt dan nog echt te moeten worden uitgelegd.

De indruk kan daardoor ontstaan dat de kennis over OCP in Nederland achterloopt. Gelukkig is dat beeld niet geheel juist. Met bedrijven als Circle B en Rittal zijn er in Nederland ondernemingen actief in het leveren van OCP oplossingen. Beiden steken ook de nodige tijd in het communiceren met de markt over OCP.

Met die twee namen houdt de “Nederlandse inbreng” voor het Open Compute Project helaas ook wel ongeveer op. Het is verbazingwekkend te constateren dat er geen andere Nederlandse bedrijven zijn die een echte OCP oplossing in portfolio hebben en de Regional OCP Summit in de agenda hebben staan. Natuurlijk zijn bedrijven als HPE, Nokia, Mellanox en Delta ook in Nederland aanwezig, maar ze manifesteren zich op deze markt niet zichtbaar als prominente OCP deskundigen of leveranciers.

Misschien is dat de voornaamste reden waarom de kennis van OCP in Nederland zo moeilijk meetbaar is. Als de aanbiederszijde er weinig actief over communiceert zal de vraag achter blijven. Dat leidt dan weer tot het ontbreken van kennis over de volle breedte van de IT en Telecom sector.

Overzicht

Het lijkt erop dat de OCP markt (aanbod & vraag!) in Nederland gebaat is met een helder overzicht van wie, wat, waar en waarom om in ieder geval de vraagzijde in de gelegenheid te stellen meer kennis te vergaren. Dat is een project dat de komende periode zal worden opgepakt. Input van de markt is daarbij uiteraard van harte welkom.