threadstone

ThreadStone Cyber Security en Allianz zetten in op preventie cybercrime

Den Haag, 21 mei 2019 – Verzekeringen waarmee bedrijven zich kunnen beschermen tegen schade door incidenten op internet worden steeds vaker afgesloten. Maar voorkomen is beter dan genezen. Daarom hebben ThreadStone Cyber Security en Allianz samen een Cyber Risicoscan ontwikkeld voor het MKB.

De Cyber Risicoscan helpt om het bewustzijn binnen het MKB te vergroten over de risico’s en de impact van cybercriminaliteit. Aan de hand van vijftien inhoudelijke vragen worden deelnemers aangezet tot nadenken over hun situatie. De vragen gaan onder meer in op beleid, organisatie en techniek. Aan het einde van de vragenlijst worden de antwoorden samengevat in een overzichtelijk, visueel opgezet scanresultaat, waaruit blijkt hoe gevoelig het bedrijf in kwestie is voor cyberrisico’s. De uitkomst van de scan wordt via de mail toegestuurd, voorzien van een concrete tip bij elk antwoord. De deelnemer kan op basis hiervan direct maatregelen nemen; de rapportage kan ook bruikbare input zijn voor overleg met zijn IT-leverancier en/of verzekeringsadviseur.

Inmiddels hebben al meer dan 1.000 bedrijven deze gratis scan uitgevoerd. De Cyber Risicoscan is te vinden op www.allianz.nl/cyberverzekering.

René van Etten, algemeen directeur bij ThreadStone Cyber Security: ‘Wij willen het MKB helpen om gericht de juiste stappen te zetten om zich te weren tegen criminaliteit online. Ter illustratie: volgens Deloitte bedraagt de schade door cybercrime, datalekken en systeemuitval in Nederland jaarlijks ruim € 10 miljard. En van de MKB-bedrijven weet 43% niet wat zij moeten doen als zij slachtoffer worden. De vragen hebben we daarom zo opgezet dat ze aanzetten tot nadenken. Zijn bepaalde maatregelen wel of niet genomen? Zo hopen we het bewustzijn rondom informatiebeveiliging te vergroten.’

Rob Zijl, Manager Products & Markets Schade van Allianz in Nederland: ‘De voordelen van automatisering en digitalisering voor het MKB zijn groot. Maar tegelijkertijd worden bedrijven steeds vaker getroffen door virussen, hacks, DDos-aanvallen, ransomware, systeeminbraken en informatielekken. Als verzekeraar vinden wij het belangrijk om onze zakelijke klanten weerbaarder te maken. Met deze scan geven we meer inzicht in cyberrisico’s. We hebben ervoor gekozen de scan met ThreadStone te ontwikkelen omdat zij specialist zijn in cybersecurity-oplossingen voor het MKB.’