TikTok en de rechten van personeel in China

De videodienst TikTok ligt al jaren onder vuur, vooral in Amerika dat de banden van het bedrijf met de machtshebbers in China wantrouwt. Elders is die kritiek ook te horen, maar daar spelen de zorgen om de privacy van de gebruikers een grotere rol.

Een week terug trokken Amerikaanse politici uit een bepaalde hoek weer eens aan de bel. TikTok is slecht. Het is afhankelijk van de Chinese machtshebbers. Daarom moet de app uit de online marktplaatsen van de twee grote mobiele operating systems worden verbannen, zoals dat ook in India is gebeurd.

Aan die eis is een hoop verkeerd. De politici hebben om te beginnen geen bevoegdheid dat te eisen. De ironie daarbij is dat ze de zelfde macht claimen als naar hun zeggen TikTok aan onderworpen is. Maar er is meer aan de hand met deze zaak dan dat.

Het punt waar het veel meer om gaat is de plaats waar de data staat. In het geval van TikTok zou alle data van Amerikaanse gebruikers in de VS moeten staan. Dat is naar Amerikaanse begrippen uitzonderlijk. In de EU weten we alles van datasoevereiniteit en dat komt vooral door de AVG. Amerika heeft geen landelijk geldende AVG, maar TikTok is een van de weinige partijen die daar op papier wel werk van heeft gemaakt.

Op papier, want het bedrijf geeft toe dat er een verschil is tussen data in land A hebben staan het het verlenen van toegang tot die data door ingezetenen van andere landen. Concreet: Personeel van TikTok in China heeft onder omstandigheden toegang tot de data in Amerika van Amerikaanse gebruikers.

Welke personeelsleden dat zijn en waaruit die rechten bestaan is nog niet duidelijk. Dat zal de komende tijd wel naar buiten komen, want de druk zal alleen maar verder toenemen nu het bedrijf iets toegeeft dat eerder nooit is benoemd.

Daarmee is een punt aangestipt dat voor veel meer bedrijven en gebruikers zou moeten gelden. Wie heeft er nou ooit de voorwaarden van een dienst grondig bestudeerd en vervolgens gecontroleerd? Dat TikTok verkeer van en naar China triggert hoort direct op te vallen. Idem voor elke andere dienst, B2C en B2B, die wordt afgenomen. En een ding is zeker TikTok is zeker niet de enige dienst waarbij dit speelt.