justice-2071539-rechter-rechtbank-rechtspraak

Trademark Office voor de vijfde keer door de rechter veroordeeld

Afgelopen week heeft de rechtbank Noord Nederland uitspraak gedaan in een zaak tussen Trademark Office B.V uit Groningen en 22 ondernemers uit het hele land. Het draait daarbij om de vraag of Trademark de betroffen ondernemers heeft misleid dan wel bedrogen bij het aanbod tegen betaling voor hen domeinnamen te registeren. De rechter is van mening dat van bedrog en misbruik van het procesrecht door Trademark Office sprake is.

Overlast Trademark

Het bedrijf Trademark Office zorgt al enige jaren voor de nodige overlast en onrust in de markt. Via telefonische acquisitie benadert het ondernemers onder het voorwendsel dat de domeinnaam die ze nu voeren en die daarbij eindigt op .NL. ook met andere extensies kan worden vastgelegd. Opvallend vaak suggereert Trademark daarbij dat er haast geboden is of dat zij de plicht heeft bedrijven te waarschuwen (“attendatieplicht”) dat er aanvragen lopen van concurrenten of ondernemers met gelijkende namen. Ondernemers krijgen vervolgens het telefonische aanbod de domeinnamen via Trademark voor 10 jaar of langer te registeren.

Persaandacht

Door de ruime aanbod in de pers, op tv, radio en online weten steeds meer ondernemers dat hier sprake is van ontoelaatbare en onwettige acquisitie. Dat wil niet zeggen dat iedereen even alert is . De zaak waarover vorige week uitspraak is gedaan loopt al vanaf 2018. De gedupeerde ondernemers hebben zich verenigt en doen een beroep op dwaling en stellen dat Trademark hen bewust heeft misleid. De overeenkomsten dienen wat hen ontbonden en vernietigd te worden.

Eigen incassobureau

Daar is Trademark natuurlijk niet van gediend en het heeft eerst via het eigen incasso bureau Norrad en vervolgens op ander manieren geprobeerd de klagers tot betaling te dwingen. Dat escaleert dan tot een rechtszaak waar tien maanden na de eerste dagvaarding uitspraak wordt gedaan.

Vonnis

Trademark krijgt in alle gevallen op alle punten ongelijk. De rechter windt er geen doekjes om. De claims die telefonisch zijn gemaakt over de rechten en plichten van Trademark zijn bewust misleidend. Dat er kapers op de kust zijn is niet aangetoond, de overeenkomsten die zijn gesloten zijn gebaseerd op bedrog. Dat Trademark de eerdere conclusie van het verstekvonnis van augustus 2018 tot vernietiging van de overeenkomsten niet is nagekomen maar is gaan procederen wordt in het vonnis met misbruik van het procesrecht vastgelegd. Dat Trademark wordt veroordeeld tot de werkelijke proceskosten aan de gebundelde gedupeerden is dan ook logisch

Vijf keer veroordeeld

Trademark is nu vijf keer achter elkaar door verschillende rechters in het ongelijk gesteld. Toch lijkt de business gewoon door te gaan. Dit is slechts mogelijk omdat het runnen van een dergelijke operatie extreem goedkoop is en het risico extreem klein.

De wet acquisitiefraude die sinds 2016 van kracht is heeft als bepaling dat de toegezegde tegenprestatie niet wordt geleverd. Wat de Trademark zegt te leveren (een domeinregistratie voor een onvoorstelbaar lange periode) is echter wel wat wordt “besproken” in cold call. Langs die strafrechtelijke weg kunnen het bedrijf en de twee eigenaren dus niet worden aangepakt. Alleen via de civiele route, en omdat ze bij het doen van de aanbiedingen consequent misleiden en bedriegen, is herstel van het onrecht mogelijk. Dat vergt van de gedupeerde ondernemers eigen initiatief en tijd. Dat is ook exact de reden waarom bedrijven als Trademark kunnen bestaan. Ze maken de afweging dat menig ondernemer het klagen als te complex en duurder wordt ingeschat dan “dan maar betalen.” Gelukkig zijn er advocaten die dit soort zaken willen bundelen en op die wijze de overlast ongedaan kunnen maken. Waar zij baat bij hebben is dat die mogelijkheid bekender wordt, het is voor hen immers business.

Nog beter zou zijn als niemand meer zwicht voor de colportage en cold calling door Trademark en consorten. De manier om dat te bereiken is er veel over te communiceren en te wijzen op de reeks vonnissen (zie hieronder) waarbij Trademark keer op keer in het ongelijk wordt gesteld.

12-07-2018 – telefonische acquisitie, onjuiste mededelingen, bedrog, artikel 3:44 lid 3 BW (link)
25-10-2018 – De overeenkomst is vernietigd vanwege dwaling/bedrog (link)
13-11-2018 – bedrog […] op grond waarvan de overeenkomst door gedaagde kan worden vernietigd (link)
08-03-2019 – Vordering met betrekking tot verkoop domeinnaam afgewezen. Na dagvaarding is eiseres niet meer in procedure verschenen. Integrale proceskostenveroordeling in verband met misbruik van procesrecht (link)