TÜV kiest kennis werknemers als invalshoek bij informatie over thuiswerk

Wie TÜV ziet staan denkt aan veel technische kennis, controle, certificeringen en veiligheid. De organisatie heeft de reputatie van Duitse degelijkheid, dus als ze wat publiceren zal dat ook wel in goed onderbouwd zijn en serieuze tips bevatten.

Het belang van TÜV

Het belang van TÜV op – in ieder geval – de Duitse markt is groot. De instantie haalt vooral het nieuws als er iets mis is gegaan of dreigt te gaan. Een veto van TÜV betekent het einde van menig product of proces. Daarbij weten weinigen dat onder de naam TÜV meerdere organisaties schuil gaan. Er is een Noord en Zuid organisatie en verder zijn er tal van commerciële activiteiten die men (mede) organiseert.

Die activiteiten hebben vaak een dubbel doel. Ze moeten allereerst zorgen voor additionele inkomsten. Maar het biedt ook de ruimte nieuwe trends te onderzoeken en zo eigen te maken. Tot dat laatste hoort het verschijnsel thuiswerken, homeoffice. Dat is in korte tijd top of mind geworden voor een groot deel van Duitsland. Het land waar flexwerken voor de happy few was weggelegd staat wat dat betreft nog steeds ver achter Nederland.

Nieuwe business en het belang van scholing

TÜV ziet hier zowel een nieuwe thema als nieuwe business. Het heeft onderzocht wat de stand van zaken rond het homeoffice is. Daarbij is voor een iets andere vraagstelling gekozen dan de bekende leveranciers van hard- en software doen. Een van de vragen die TÜV heeft gesteld is hoe en of werkgevers de scholing van werknemers heeft aangepast aan de nieuwe situatie.

Om die vraag te begrijpen moet men weten dat scholing in Duitsland iets anders is dan hier. Een meerjarige beroepsopleiding tegen betaling is gebruikelijk. Ook voor kantoorfuncties. Werkgevers zijn daarom vaker en actiever bezig met praktijkgerichte bijscholing dan in Nederland. Ze zijn waarschijnlijk ook alerter als het gaat om verantwoordelijkheid.

Homeoffice

Bij het homeoffice is het lastiger de passende trainingen door te voeren. De hardware is veel diverser en doe toegang tot het thuisnetwerk van de werknemer is beperkt. Dat is een van de redenen waarom maar 29 procent van de werkgevers zegt alles, inclusief scholing, te hebben gedaan om de werknemer een goede, veilige thuiswerkplek te geven. 16 procent zegt deels aan die eisen te hebben voldaan en 12 procent geeft toe daar amper vorderingen te hebben gemaakt.

De uitkomsten zijn gebaseerd op een steekproef onder +500 bedrijven van verschillende omvang. TÜV weet nu hoe groot het probleem is en waaruit dat is opgebouwd. In ieder geval heeft 61 procent van de werknemers vanaf huis geen getunnelde toegang (VPN) tot het kantoornetwerk. Deels omdat de werkgever dan niet aanbiedt en deels ook omdat ze niet weten hoe dat te gebruiken.

Het is die laatste constatering die de meeste aandacht verdient. Onderzoeken naar de veiligheid van thuiswerken worden elke week wel aangeboden. Deze publicatie van TÜV is een van de weinige keren dat de rol van kennis er zo nadrukkelijk bij wordt betrokken.