AI ML

Uitrol en gebruik AI – een verhaal van tegenvallende resultaten

Volgens TheRegister is er bij IBM sprake van een tegenvallende netto opbrengst van de verkoop van het AI bedrijfsonderdeel Watson Health. Die melding sluit naadloos aan op een trend die nog door velen wordt genegeerd. Het verschil tussen de beloftes en realiteit van AI is groot en lijkt niet kleiner te worden.

Watson Health

IBM heeft reeds in 2019 Watson  in de etalage gezet. Dit bedrijfsonderdeel richt zich op de gezondheidszorg. Met AI en ML dacht Big Blue hier baanbrekend werk te kunnen verrichten. Sinds de start van het project in 2015 was het echter een verliesgevende activiteit. Er was interessant onderzoek, maar omzetten naar de praktijk bleek onmogelijk. IBM kreeg met nieuwe oplossingen gewoon geen voet tussen de deur in de sector. Daar bleef men de bestaande techniek, ook die van IBM, trouw.

Begin 2022 bleek er dan eindelijk een koper gevonden te zijn. Een verkoopsom is niet bekendgemaakt. IBM sprak wel over een omzet van circa $1 miljard en het ontbreken van winst en zicht daarop onder de bestaande leiding.

TheRegister schrijft nu dat er iets meer dan $1 miljard als opbrengsten uit verkoop in de boeken van IBM is opgenomen. De kopende heeft dus geen enkele opslag betaald. Voor IBM blijft er onder de streep $230 miljoen over. Of dat voldoende is om de investeringen en verliezen va nde voorgaande zes jaar te compenseren?

VDI Duitsland

Belangrijker dan die bedragen is echter de constatering dat IBM met AI en MI geen deuk in een pak boter kan slaan. Dat staat niet op zich. De Duitse koepelorganisatie van ingenieurs VDI heeft recent de leden gevraagd wat er sinds 2018 met AI is bereikt. Deze uitkomsten van deze enquête spreken voor zich. Diplomatiek gezegd: de verwachtingen zijn niet uitgekomen en dat over de volle breedte van de achterban.

Lock-in

Dat beeld sluit weer aan op wat tijdens Re:publica 2022 tijdens een presentatie over de milieu voetafdruk van AI is aangestipt. Duitse bedrijven die serieus investeren in AI spreken van tegenvallende resultaten. Om de data echt te kunnen gebruiken moet het model met steeds meer data worden gevoed. Dat is een lock-in die leidt tot steeds meer kosten, zonder dat er zicht is op een fase waarin die terugverdiend gaan worden.