Verklaring voor mogelijke prijsdaling SSDs in 2018

2017 stond in het teken op opwaartse prijsdruk voor SSDs. De meeste gangbare verklaring hiervoor was dat de chipindustrie de stap naar 3D NAND moest maken en bestaande faciliteiten vroeger buiten gebruik had gesteld dan de gewenst bleek. Het opstarten van 3D duurde langer dan verwacht terwijl de marktvraag hoog bleef.

Of dat verhaal geheel juist is valt te betwijfelen. Het versneld terugdraaien van productie kan namelijk even goed worden opgevat als een bewuste verkrapping van de markt. De winstmarges en cijfers van de bedrijven in kwestie laten ook alle ruimte voor die verklaring. De winsten waren het afgelopen jaar hoger dan ooit.

Inmiddels is op veel plekken de 3D NAND productie op gang gekomen en dat leidt schijnbaar tot weer een andere ontwikkeling: overproductie, mede omdat de vraag van enterprise SSDs minder snel toeneemt dan gedacht. Een gedegen onderbouwing voor die claim is niet te vinden, maar de conclusie die Trendforce maakt is bijzonder. Het houdt rekening met een prijsdaling van 10% in het enterprise segment voor het komend kwartaal.