pixabay-internet-wachtwoord-1952019

Verschillende wachtwoorddagen dragen bij aan verwarring

De eerste donderdag van mei heet de wachtwoorddag, of zelfs “world password day” te zijn. Alleen al de titel geeft aanleiding voor de nodige verwarring. Het is illustratief voor hoe lastig het is helder over veiligheid te communiceren.

Veelvoud

De wachtwoorddag 2019 is vandaag. Het is een totaal andere dag dan de “verander je wachtwoorddag”. Die laatste is namelijk puur Nederlands en vindt eind november plaats. Daarnaast zijn er in andere landen nog meer initiatieven die moeten bijdragen aan meer veilige wachtwoorden. Een veelvoud van acties due en niet zelden gaan die gepaard met de oproep die dat voor een ander, complexer, wachtwoord te kiezen.

Noodzaak

Dat het nodig is via de reguliere pers en sociale media aandacht te vragen voor wachtwoorden is geen overbodige luxe. Dagelijks kan worden gelezen en gehoord wat de impact is van makkelijk te raden wachtwoorden, wachtwoorden die zijn gelekt en dergelijke. De acties die wijzen op veilige wachtwoorden schuren daar tegenaan, er is immers een verschil tussen een veilige combinatie van tekens en het veilig daarmee omgaan.

Verwarrend

Voor de doorsnee consument kan die veelvoud van signalen verwarrend werken. Hij of zij moet leren veilige wachtwoorden te kiezen, die met enige regelmaat te veranderen, per dienst een andere te gebruiken en de wachtwoorden ook nog eens veilig op te slaan. Slechts een klein deel zal daarvoor gebruik maken van wachtwoordmanagers, ook al worden die steeds vaker genoemd, beschreven en aangeboden. De reden van die geringe acceptatie is dat wachtwoordmanagers de reputatie hebben complex te zijn. Daarnaast is er een natuurlijke afkeer tegen het “alle eieren in een mandje” principe. De consument huivert bij het idee door 1 wachtwoord te verliezen of te vergeten nergens meer bij te kunnen.

Communicatie

Elk van de punten kan worden gepareerd of beter worden uitgelegd. Heldere communicatie is daarvoor nodig. Daar schort het nog te veel aan. Het veelvoud van dagen en activiteiten helpt niet te komen met een begrijpelijke boodschap. Dat kom niet in de laatste plaats omdat de insteek van alle acties verschilt. De Nederlandse dag is een initiatief van een Nederlands tech blog, de Amerikaanse actiedag komt uit de koker van Intel. Veel groter kan de afstand tussen twee partijen niet zijn en de dat geldt ook voor de boodschap