EU internetervaring 2020

Vier procent heeft totaal geen internetervaring – cijfer is stabiel

EU internetervaring 2020Mede in het kader van de Safer Internet Day heeft Eurostat de cijfers over verschillende soorten internetervaring in de EU geactualiseerd. Daarbij zitten ook het antwoord op de vraag hoeveel Nederlandse over geen enkele internetervaring beschikken.

Internet noodzaak

Het afgelopen jaar is door Covid-19 de noodzaak van internet gebruik te kunnen maken nog meer toegenomen. Met de winkels een deel van het jaar gesloten was e-commerce de enige manier om iets te kunnen aanschaffen. De noodzaak toegang tot internet te hebben en weten hoe er mee om te gaan is op een brute wijze aangetoond. De lockdowns waarmee 2021 van start is gegaan onderstrepen dat het niet kortstondig improviseren is.

Kennis voorsprong

Onderwijs, van de lagere school tot universiteit, verschoof van het fysieke lokaal naar een virtuele omgeving. Ook dat veronderstelt enige internet kennis. In Nederland heeft het online onderwijs tot betrekkelijk weinig reuring gezorgd. Al voor de lockdowns was de overgrote meerderheid van de bevolking in staat basis handelingen op internet te verrichten. Dat was over de grens anders. Om onderwijzend personeel zonder internet basiskennis te ontmoeten volstaat het bij Lobith de grens over te steken.

Wat voor het onderwijs geldt, gaat ook op voor andere sectoren en groepen van de bevolking. Nederland profiteert duidelijk van de kennis voorsprong als het gaat om de digitale basisvaardigheden (het kennisniveau van politici blijft verder buiten beschouwing).

Ontbreken van kennis en internetervaring

Toch is het ook in Nederland niet overal koek en ei. Er is een groep die heel weinig internetervaring heeft en zelfs een groep zonder die ervaring. Dat wordt nog wel eens over het hoofd gezien. Maar Nederland dat zich zelf graag kampioen breedband, e-commerce, social media gebruik en nog veel meer noemt kent ook digibeten.

Het is deze groep mensen met weinig of geen internetervaring die door Eurostat zichtbaar is gemaakt. De score voor Nederland zal verbazen. Vier procent van de bevolking. Natuurlijk is dat een lage score, maar kijk eens beter naar de cijfers. Er zijn landen in de EU met een lagere score. Er zijn ook landen waarbij dat percentage nog naar beneden gaat. In Nederland lijkt het maximale te zijn bereikt, die vier procent is stabiel.