VPN promotie die rammelt aan alle kanten

Eerder deze maand was het weer eens zo ver: de redactie postbus werd belaagd door partijen die VPN promotie willen plaatsen. Steeds duidelijk wordt dat dit proces bepaalde gelijkenissen vertoont met een piramidespel.

Met een VPN kan het verkeer tussen de computer van de gebruiker en zijn bestemming op internet worden afgeschermd. Er zijn tientallen toepassingen denkbaar waarbij dat verstandig is. Het is ook niet voor niets dat er in de zakelijke markt zoveel VPN oplossingen worden aangeboden.

De VPN aanbieders die de meeste reclame maken hebben niets met de zakelijke markt te maken. Deze partijen schermen er soms wel mee in de communicatie, maar ze leggen vooral de nadruk op het kunnen volgen van streams in andere regio’s. Evenzo makkelijk geven ze aan dat een VPN handig is bij minder legale activiteiten, concreet het delen en ophalen van auteursrechtelijk beschermd materiaal.

Marketing

Bovenstaande zal de lezer van dit artikel wel bekend zijn. Dat geldt ook voor de onmogelijkheid de eigenaren van enkele grote spelers te traceren. Dit soort bedrijven heeft een voorkeur voor landen in Centraal Amerika. Veel minder bekend is dat dit soort bedrijven kapitalen uitgeeft voor de marketing. Die marketing heeft gelijkenissen met een piramidespel. Wie nieuwe klanten werft krijgt een bonus en hoe succesvoller men is des te hoger de bonus wordt. Nieuwe klanten kunnen ook een referral code krijgen en zijn zo ook weer te linken aan de persoon die ze heeft geworven.

MGM

Member get Member is legaal. De vraag moet wel zijn of, gelet op de manier van communiceren, het consumentenrecht wordt geschonden. De boodschappen van de individuele wervers is namelijk soms wel tenenkrommend slecht en feitelijk onjuist. Nu zal de VPN aanbieder zijn handen in onschuld wassen en claimen dat hij niet verantwoordelijk is voor wat zijn marionetten zeggen. Dat is waarschijnlijk een iets te makkelijk excuus.

Overigens zijn het niet alleen particulieren die zich in ruil voor korting en een bonus voor het karretje van die soort partijen laat spannen. Er zijn letterlijk tientallen bedrijfjes actief dat teksten fabriceert en die bij alle mogelijke publicaties aanbiedt. Dat is een internationaal verschijnsel, want de VPN aanbieders willen mondiaal bereik. De tarieven die men spontaan aanbiedt voor plaatsing liegen er niet om. Ik zie elke keer 250 tot 500 Euro voorbij komen. Dat betekent dat de factuur van het “tekstbureau” voor de VPN aanbieder dubbel zo hoog zal zijn.

Bagger

Over de inhoud van de artikelen is geen discussie mogelijk: het is altijd bagger. Het verhaal klopt nooit en dat is ook logisch. De partijen die de schrijfklus aannemen hebben geen verstand van het onderwerp. Diepgang is ongewenst, want dan krijgt de lezer door dat het verhaal aan alle kanten rammelt.

Wie twijfelt aan bovenstaande kan met een eenvoudige zoekopdracht zo vaststellen dat het verhaal klopt. De promotie van de grotere internationaal opererende VPN partijen is wereldwijd op de zelfde kreten gebaseerd. Het omzeilen van Geo-locks, meekijkende providers, P2P en usenet gebruik komt in elk artikel voor. Dat deze VPN bagger ook op B2B websites verschijnt is ook opvallend. Het is een bron van inkomsten die velen niet willen missen.