pixabay-servers-technology-1587673_640

VPS – hoe groot die markt is weet niemand, groeicijfer is giswerk

pixabay-servers-technology-1587673_640De Franse aanbieder OVH heeft bij de recente aanpassing van het VPS aanbod beweerd dat die markt van 2018 tot 2025 van $1,1 tot $2,5 miljard zal groeien. De cijfers zijn niet verder toegelicht. De bron was wel gneoemd. Inmiddels is er meer informatie gevonden.

Cijfers

Het komt regelmatig voor dat bij persberichten en presentaties cijfers worden gebruikt, waarvan de bron niet direct duidelijk is. Elke journalist die cijfers klakkeloos overneemt loopt de kans een fout of onjuistheid door te zetten. Daarmee bewijst hij/zij uiteindelijk de markt geen dienst. Zeker voor de IT markt geldt dat de informatie wordt gebruikt om businesscases op te stellen.

In het geval van cijfers waarop OVH zich baseert kan bijvoorbeeld de conclusie zijn dat dit een bovengemiddeld interessante groeimarkt is. Het betreden van die markt, of het uitbreiden van het portfolio is dan een logische stap.

Maar wat nou als die cijfers niet correct of volledig zijn? Dan kan de portfolio opbouw verkeerd zijn of men adresseert de verkeerde doelgroepen en markten met een VPS aanbod.

Markt

Beter naar de cijfers kijken begint in dit geval met het definiëren van de markt. Welke markt heeft OVH voor ogen gehad. Het bedrijf is zoals bekend in meerdere landen actief, maar de focus ligt nog steeds op Europa.

Er is een rapport van Global Market Insights, Inc. uit 2019 dat melding maakt van een VPS markt die groeit van

USD 1 billion in 2018 to over USD 2 billion by 2025

De scope is de hele wereld en de grootste groei zou komen door de vraag in India en de VRC. Dit is het rapport dat OVH heeft gebruikt. In het persbericht wordt echter met geen woord gerept over de ongelijke groei per regio. De lezer wordt daarmee op het verkeerde been gezet.

In 2019 is ook een rapport van ReportLinker over de mondiale VPS markt verschenen. Dit onderzoeksbureau ziet de toekomst voor VPS totaal anders. Het noemt een groei van

USD 2.4 billion in 2018 to USD 5.0 billion by 2023

Dat is dus ruim twee keer groter bij de start en dubbel zo groot aan het einde van de periode, die twee jaar eerder ophoudt. ReportLinker wijst, net als Global Market Insights, op groeicijfers en omzetten die per regio verschillen.

Allied Market Research is de derde partij met cijfers over de groei van de VPS markt. Dit bedrijf noteerde eind 2019 dat de VPS markt ultimo 2018 $2,6 miljard groot was. Eind 2025 zou dat $8,3 miljard moeten zijn.

Omvang onbekend

Drie bronnen die allen claimen zicht op de mondiale IT markt te hebben. Zowel de beginstand als de eindstand waarmee ze de VPS markt beschrijven loopt enorm uiteen. Dit toont vooral een ding aan: niemand weet gewoon hoe groot deze markt is. Dan is de genoemde groei ook niet meer dan een wilde gok.