MRA Noord-Holland Datacenters

Waar in Noord-Holland is nog ruimte voor datacenters

MRA Noord-Holland DatacentersNaar aanleiding van de ophef over hyperscalers in de kop van Noord-Holland kan weer eens naar locaties van datacenters in deze provincie worden gekeken. Wat zijn de huidige hotspots en waar is nog ruimte voor uitbreiding?

Datacenters in Noord Holland

Dat in de kop van Noord-Holland twee hyperscalers staan was voor die gemeente enige tijd een leuk pluspunt. De rest van de provincie kreeg er weinig van mee. De impact op de economie, in de vorm van banen, is te gering om op te vallen.

Datacenters in de rest van de provincie vielen en vallen veel vaker op. Iedereen, tot ver buiten de landsgrenzen, heeft meegekregen dat de koek in Amsterdam eigenlijk op is. Te weinig stroom en beschikbare ruimte. Buiten de stadsgrenzen speelt dat inmiddels ook een rol. Op Schiphol Rijk kan niet elke bouwoptie worden omgezet. Er zijn volgens insiders zelfs nieuwe datacenters in dat gebied die niet op volle kracht kunnen draaien.

Amsterdam en de Haarlemmermeer (voor het gebied rond Schiphol) zitten op enig moment echt op slot. Dat weten datacenter investeerders en exploitanten net zo goed als ambtenaren. Die laatste groep is daarom enige jaren terug al gaan (laten) onderzoeken waar in de regio nog wel ruimte is.

Drie nieuwe locaties voor datacenters

Dat heeft geleid tot het aanwijzen van drie nieuwe locaties in het onderstaande kaartje als gebieden voor datacenters. Rechts is het gebied Almere zichtbaar. Boven Amsterdam is de Zaanstreek genoemd. Langs de kust is Velsen, Beverwijk geselecteerd.

Inmiddels zijn er twee ontwikkelingen die de actualiteit van de selectie deels onderuit hebben gehaald. Een regio, namelijk Zeewolde, buiten de directe regio wordt de vestigingsplaats van tenminste een hyperscaler. De andere ontwikkeling is dat Zuid-Holland heeft aangegeven geen ambities te hebben een datacenter hotspot te worden.

De drie gebieden in buiten Amsterdam, Haarlemmermeer, blijven echter intrigerend. Almere (*) heeft al wat datacenters. Dat gegeven zal zonder meer een rol bij de selectie hebben gespeeld. Het gebied rond de Zaanstreek heeft amper potentie. De geringe afstand tot Amsterdam lijkt het enige voordeel te zijn. Over de kwaliteit van de bouwgrond, het grondwaterpeil en andere zaken is formeel weinig bekend.

Velsen als optie voor datacenters

Wat dan overblijft en intrigerend is, is het gebied in Velsen, Beverwijk. In dat deel van Noord-Holland zou ruimte zijn voor datacenters. Dat kan maar een ding betekenen en dat is dat de Hoogovens in de regio moeten sluiten. Dat levert de ruimte in de stroomvoorziening op die nodig is voor datacenters. Daarnaast is het voor datacenters ook vereist dat de kwaliteit van de lucht en de hoeveelheid plus samenstelling van het stof veel beter is dat wat er nu in het gebied wordt gemeten.

De nabijheid van de zee, dus zoute lucht, is overigens veel minder een belemmering voor een datacenter. Er zijn meerdere voorbeelden van datacenters direct langs de kust. In bijna alle gevallen zijn dat ook plekken waar voorheen zware industrie heeft gestaan. De grond is te vervuild voor woningbouw. Een datacenters met een betonvloer is zelfs een effectieve afdichting van de toplaag om die vervuiling te isoleren.

 

(*) Almere is natuurlijk een andere provincie, maar de MRA trekt zich weinig van provinciegrenzen aan. Daarom staat op het kaartje ook een deel van Utrecht ingekleurd.