t-systems

Waarom de overname van T-Systems mainframe door IBM niet doorgaat

Op 7 juni maakte de Duitse toezichthouder bekend dat IBM het verzoek de mainframe activiteiten van T-Systems over te nemen heeft teruggetrokken. De deal gaat daarmee niet door. De redenen voor het afblazen moet ook bij andere grote IT ondernemers bekend worden.

Complexe deal

De voorgenomen deal was complex. T-Systems wil af van verliesgevende activiteiten en bedrijfsonderdelen met geringe groei potentie. Mainframe beheer in de meest brede zin voldoet aan die criteria. Het is een betrekkelijk klein onderdeel. De deal zou volgens de pers een waarde hebben van €800 miljoen over 10 jaar. Dat is afgezet tegen de omzet van T-Systems (€6,9 miljard in 2018) zeer gering.

IBM was bereid de door T-Systems aangeschafte hardware over te nemen en de 400 personeelsleden die wereldwijd het beheer en onderhoud uitvoerden. De klanten zelf zouden bij T-Systems blijven. De deal werd gepresenteerd als het uitbesteden van een compleet bedrijfsonderdeel aan IBM.

Bedenkingen

De bedrijven hebben de voornemen gedeeld met de toezichthouder, de pers en de aandeelhouders. De eerste is direct een eerste onderzoek gestart. De pers nam het deels ter kennisname aan en deels volgde een paar kritische vragen. Aandeelhouders reageerden amper.

Al snel werd duidelijk dat de toezichthouder bedenkingen had. Mainframes lijken een nicheproduct, maar dat gaat alleen op als naar de gehele markt voor hardware wordt gekeken. In een beperkt aantal sectoren zijn mainframes onmisbaar, daar heeft IBM dan ook een extreem sterke positie. Concurreren op de hardware is amper mogelijk, de enige mogelijkheid is het beheer door anderen dan IBM te laten doen.

Personeel is kennis

Op dat punt is dan ook het bezwaar van het Bundeskartellamt onoplosbaar gebleken. Het plan de 400 personeelsleden over te nemen zou leiden tot een verdere marktdominantie voor het onderhoud (in brede zin) van mainframe systemen voor de gehele EU.

Het is een van de weinige keren dat een overname wordt geblokkeerd op grond van de stelling dat personeel overnemen gelijk staat aan kennis overnemen.

Voor de IT sector waar veel draait om kennis is dit een belangrijk signaal. Of het gaat om de eigen expansie of ontwikkelingen bij de concurrentie: grotere kennisdominantie voor beheer en onderhoud kan een overname doen stranden.