cloud

Waarom “Ken uw klant” nooit een dreigement mag zijn

cloudDe vorige Amerikaanse president schijnt op de valreep de cloudproviders te hebben opgezadeld met een “ken uw klant” verplichting. Daarbij zou het gaan om de eis van alle buitenlandse klanten vooraf de identiteit vast te stellen. De aanwijzing wordt onder andere als een dreigement opgevat en dat lijkt niet juist.

Reden voor de aanwijzing

Er valt een hoop te zeggen over de timing van de aanwijzing. Dat geldt ook voor het formele beoogde effect en wie er daadwerkelijk last van gaat krijgen. Maar voor een deel zijn de reacties ook weinig logisch.

De indruk wordt gewekt dat Amerikaanse cloudproviders alle mogelijke klanten accepteren. Daar zitten ook personen bij die via een Amerikaanse infrastructuur schade willen aanrichten. De manier waarop de aanwijzing is geformuleerd doet vermoeden dat alleen IaaS providers zijn bedoeld en niet de SaaS partijen. Ook social media bedrijven die feitelijk uitsluitend op cloud gebaseerde diensten aanbieden vallen buiten de scope. IaaS aanbieders zouden dus de ID van klanten moeten controleren en gegevens daarvan bijhouden.

Nederlandse optiek

Vanuit de Europese en helemaal de Nederlandse optiek is het raar dat een dergelijke eis wordt gesteld. Los van het niet onbelangrijke feit dat de regel alleen geldt voor “buitenlandse klanten”. De indruk is gewekt alsof Amerikaanse partijen de ID van de klanten niet consequent controleren.

Praktische voordelen “ken uw klant”

Wie met een dergelijke instelling in Europa of Nederland een dienst aanbiedt zou al snel in de problemen komen. Een ondergrens van klantgegevens is immers nodig om de dienst te kunnen factureren. Daarnaast zal elke serieuze aanbieder van cloud- of hostingdiensten open staan voor een manier om direct met zijn klant contact te kunnen opnemen. Dat is praktisch en soms ook nodig om incidenten snel te kunnen oplossen. Als er een domeinnaam in het spel is, dan is een kloppende administratie zelfs verplicht gesteld door de registry.

Maar er is nog een reden waarom elk fatsoenlijk bedrijf weet dat er een goed reden is “ken uw klant” als leidraad aan te houden. Het is een voorwaarde om een goede klantrelatie op te bouwen.

Horde, maar…

Het idee dat deze aanwijzing sommige IaaS aanbieders (lees: AWS) met een extra last opzadelt en door marktpartijen als een dreigement wordt opgevat komt daarom in elk opzicht vreemd over. Ja het is een extra administratieve horden voor aanbieders. Maar is het niet veel vreemder dat zij voordelen van het principe “ken uw klant” niet lijken te kennen?

Het begrip “ken uw klant” wordt veel gehanteerd in het betalingsverkeer. Daar heeft het ook een directe link met wetgeving. Cloud- en hostingbedrijven hebben die wettelijke plicht niet, maar toch vinden ze het praktisch de klant te kennen.