640px-Cumulus cloud

Waarom zou back-up van de cloud een trend zijn?

Volgens tenminste een publicatie is er nog geen consensus in de markt over wie verantwoordelijk is voor het maken van de back-up van de cloud. Als dat al zou kloppen is er nog iets anders aan de hand dan alleen het naar elkaar wijzen.

Back-up regel

Al jaren is er een regel voor het maken van back-ups, de 3-2-1 regel. De definitie hiervoor vertoont variaties. Maar bijna iedereen is het er over een dat er verschillende dragers voor de data moet zijn en dat er ook iets echt offsite wordt opgeslagen. Die regel stamt uit de tijd van voor de cloud. Door de cloud is die regel aanvankelijk in het gedrang gekomen. Het idee was immers dat de cloud zo robuust is dat er geen data verloren kan gaan.

Gelukkig is men er heel snel achter gekomen dat die laatste aanname complete onzin is. Een van de onderbouwingen van claim was namelijk dat er altijd een kopie van de data in een andere cloudzone kan zijn. Dat was inderdaad mogelijk, maar wat nu als de cloudprovider in het geheel onbereikbaar is? Elke cloudaanbieder is dat meermaals overkomen. Dat heeft geleid tot het inzicht dat de cloud niet feilloos is. Daarnaast is er iets als de onzekerheid over de exacte plek van de data. Patriot Act en AVG spelen daar ook nog een rol.

Multicloud – Hybridecloud

Bovenstaande illustreert dat er best al lang wordt gediscussieerd over de robuustheid van de cloud en de wenselijkheid daar volledig van afhankelijk te zijn. Het is deze situatie die er voor zorgt dan multicloud en hybridecloud de laatste jaren zo zeer in de belangstelling staan. Die termen zijn meer dan marketingpraat, het is ook de manier om een te grote afhankelijkheid te voorkomen.

Welke trend?

En daarom is het vreemd te lezen dat er nu de trend zichtbaar zou zijn dat men nog geen goede oplossing heeft voor de back-up van de cloud. De suggestie dat niet duidelijk is wie daarvoor verantwoordelijk is kan niet kloppen. Het is altijd de eigenaar van de data. Dat het een proces is dat is uitbesteed of  geautomatiseerd is verder weinig relevant. Er is een hele rits met compliancy regels die in binnen- en buitenland precies dat zeggen: de data eigenaar moet er voor zorgen dat de data veilig en beschikbaar is.

Die zelfde persoon moet ook aangegeven wanneer een back-up onpremise of in de cloud niet meer nodig is en dient te worden vernietigd. Want, en daar zwijgen bijna alle vendoren van storage en back-up oplossingen over, zonder valide reden data tot sint Juttemis bewaren kan ook niet meer.