netwrix 2019 cloud data security

Wanneer gaat onze data naar de cloud?

Enkele dagen geleden is hier het Netwrix 2019 Cloud Data Security rapport genoemd. Toen is ingezoomd op het plaatsen van PII in de cloud. Bedrijven die cloud security incidenten hebben meegemaakt blijven dat doen. Dat is best opvallend. Deze keer komt de vraag aan de orde waarom bedrijven data in de cloud onderbrengen.

De vraag waarom naar de cloud zal iedere aanbieder en klant makkelijk kunnen beantwoorden. Schaalbaarheid, flexibiliteit, afscheid nemen van non corebusiness en last but not least de kosten zijn al jaren de meest genoemde argumenten. Netwrix vind die antwoorden ook dit jaar weer als het wereldwijd 749 deelnemers een vragenlijst laat invullen.

Goedkoper

Als wordt gekeken naar het soort data dat naar de cloud wordt gemigreerd noemt 31% dat PII in de cloud een hogere “cost efficiency” heeft dan het continueren van de bestaande oplossing (dat kan on of off premise zijn) Die score is een gemiddelde. Bij bedrijven tot 100 medewerkers geeft 22% dat antwoord en bij bedrijven met meer dan 1000 medewerkers komt dat in 38% van de gevallen voor. Aangezien Nederland meer bedrijven in de eerste categorie heeft is het goed te weten dat het kosten argument hier dus minder speelt dan de algemene bevinding van Netwrix. “Cost efficiency” is daarbij een begrip dat in de Nederlandse context weinig voorkomt. Hier zal het punt snel worden gereduceerd tot “goedkoper”.

Netwrix heeft bij “cost efficiency” ook nog de verdeling naar soort cloud gemaakt. 22% van de alle respondenten noemt het een reden om data in een private cloud onder te brengen. 27% ziet het als een pluspunt bij het gebruik van een enkele public cloud en 31% bij het multi public cloud omgevingen. Hoe meer public cloud, des te hoger de verwachte voordelen?

Kennis van data

Die voorgaande vraag is niet gesteld door Netwrix. Het antwoord kan desondanks gegeven worden. Data naar de cloud migreren kan leiden tot onaangename en onverwacht hoge facturen. Het rapport is op dit punt weinig concreet. De bevindingen die worden genoemd zijn echter alarmerend. 81% van de bedrijven die weten wat data classificatie is en dat ook al deden voordat ze naar de cloud migreerden heeft geen moeite binnen de cloud budgetten te blijven.

73% van de groep die buiten de cloud budgetten komt geeft aan dat ze de data niet geclassificeerd hebben. Kort door de bocht: kennis van de data is key om te voorkomen dat de cloud budgetten worden overschreden.Voor een cloud facilitator en een beoogde cloud gebruiker is die laatste bevinding een goed handvat.

Wanneer gaan we naar de cloud? Pas als we weten waaruit de data bestaat beginnen we met migreren. Dat voorkomt een hoop stress als de eerste factuur in de mailbox belandt.