thousandeyes201911

Wat is de beste cloud

Voor cloud aanbieders geldt hetzelfde als voor bijvoorbeeld webhosters, iedereen zoek de beste. Iedereen claimt tot de absolute top te behoren als het gaat om kwaliteit, performance en andere kenmerken. Voor webhosters geldt traditioneel dat er sprake is van een beperkt traffic scope. Een website in Nederland trekt in de regel vooral verkeer uit Nederland. Bij Cloud gaan dergelijke wetmatigheden niet op. Wat daar een deel van de kwaliteit uitmaakt is recent getest door Thousandeyes

Anders

Dat het verkeer naar cloudomgevingen anders is dan voor tradtionele websites heeft drie redenen. Ten eerste is er vaker sprake van content (lees: applicaties) die voor een veel grotere groep gebruikers relevant is. Het verkeer zal dus uit meer dan een land of enkele landen komen. De tweede reden is dat cloud gebruikers makkelijker dan voorheen kunnen kiezen applicaties, content of workloads over verschillende cloudregio’s te spreiden. De derde reden tenslotte is dat het kan lonen per regio de kwaliteit van de cloudaanbieder te wisselen. In regio’s met weinig klanten met mindere kwaliteit genoegen te nemen dan in gebieden waar de meeste omzet wordt gegenereerd.

Meten is weten en complex

Het meten van de performance van cloud aanbieders is onderwerp van een onderzoek dat door Thousandeyes is doorgevoerd. De basis van het onderzoek bestaat uit de resultaten van 98 gesimuleerde gebruikers locaties over vijf continenten. Vanaf die plekken is met 94 verschillende cloudregio’s contact gezocht waar Alibaba, AWS, Azure, Google of IBM zijn ondergebracht. Nederland doet voor drie cloud aanbieders mee: Azure, Google en IBM hebben hier een cloudregio’s. Amsterdam is een van de 98 plekken waar gebruikers zijn gesimuleerd. Het onderzoek is in totaal 72 pagina’s.

Getest is het verkeer van en naar een cloud, het verkeer tussen clouds van een aanbieder (inter-region) en verkeer tussen clouds van verschillend aanbieders (multi-cloud). De bevindingen zijn gedetailleerd en soms verrassend. Zo schijnt er geen directe cloud connectie te zijn tussen de Google clouds in Europa en India. AWS valt op, omdat het over de minste directe verbindingen tussen de eigen zones beschikt. Dat betekent zoveel dat AWS klanten meer van het onveilige open internet gebruiken dan klanten van Azure of Google.

De metingen laten ook zien dat er flinke verschillen zijn tussen de bereikbaarheid van cloudzones vanuit verschillende landen. Singapore is daarbij een goed voorbeeld omdat daar alle vijf cloudaanbieders datacenters hebben. Klanten in China hebben een goede connectie naar het Alibaba datacenter. Inwoners van Afrika of Zuid Amerika doen er goed aan Singapore links te laten liggen, alle cloudregio’s zijn voor hen slecht bereikbaar. Frankfurt, waar alle vijf cloudpartijen staan is ook meegenomen en daarover wordt de nodige uitleg gegeven.

Uit de berg data die wordt gepresenteerd kan een hoop worden gehaald. Google laat op meerdere plekken steken vallen, in vergelijking met 2018 is de performance van Google regio’s achteruit gegaan. AWS biedt een “accelerator” aan, maar de metingen zijn reden daar vraagtekens bij te zetten. De auteurs stellen voorzichtig de vraag of die ROI voor iedereen wel acceptabel is.

De beste

De vraag wat de beste cloud aanbieder of regio is wordt ook ergens tussen de regels door beantwoord. De plek van de gebruiker en zijn connectie bepaalt een hoop. Dat geldt ook voor de cloudregio die wordt gekozen. Anders gezegd: elke keer, per geval, per locatie meten is echt nodig om het antwoord te kunnen geven. En zelfs dan is het nog een momentopname.