VRC-china-vlag

Wat is er loos met de internetsector in China?

Uit China komen veel berichten over het aan banden leggen van bedrijven uit de internetsector. Zoals zo vaak is het moeilijk te doorgronden wat de feiten en de fabels zijn. Er lijkt een logische en legitieme reden voor een deel van de acties te zijn.

Eind 2020

Voor de buitenstaander is Beijing sinds eind 2020 begonnen de internetbedrijven te gaan beknotten. Het begon met het dwarsbomen van een beursgang. Min of meer gelijktijdig was er ophef in Amerika over Chinese beursgenoteerde bedrijven. Zij zouden de cijfers hebben vervalst om een plekje op NYSE of NASDAQ te kunnen bemachtigen. Hierdoor leek het er dus op dat China vooral bezig was de te creatieve en frauderende bedrijven tot de orde te roepen.

Beursnoteringen

Maar het bleef niet bij die dat soort acties. Per begin 2021 werd het moeilijker voor Chinese bedrijven delen van de activiteiten naar het buitenland te verplaatsen. Ook beursnoteringen werden tegengewerkt. Toen leek het een zaak van het binnen de landsgrenzen houden van kennis en niet te afhankelijk willen worden van buitenlandse investeerders.

Ander beeld

Nu we weer een paar maanden verder zijn en er een nieuwe batch met maatregelen tegen bedrijven uit China bekend is geworden doemt een ander beeld op. Dat beeld wordt voorzichtig besproken in bepaalde publicaties. Het zijn niet de techtitels of de websites over beursnieuws waar dit te lezen is.

Privacy

Analyses van wat Beijing nu doet waren eerst te vinden in de hoek van compliance en privacy. Wat daar was gesignaleerd is in ieder geval interessant genoeg om op andere kanalen te worden gedeeld. Waarschijnlijk ook is het een goede verklaring voor een deel van de lopende en aangekondigde acties.

Het is dus nadrukkelijk niet zo dat met een verklaring alle ingrepen bij alle internetbedrijven zijn uitgelegd. Wat het wel laat zien is dat de Chinese autoriteiten zich realiseren dat privacy en de bescherming van gegevens een hogere prioriteit moet hebben. De overheid wil niet dat het bedrijfsleven (en al helemaal niet buitenlandse bedrijven) aan de haal gaan met persoonsgegevens en verbruiksdata van de inwoners.

AVG/GDPR volgen

Die staande praktijk wordt nu op deels brute wijze een halt toegeroepen. Daarbij volgt China in meerdere opzichten een ontwikkeling die door de AVG / GDPR is ingezet. Burgers moeten vooraf weten wie wat vergaard, waarom en wat daarmee gebeurt. De meeste Chinese internetbedrijven hebben tot nu toe alleen data gegraaid en verrijkt. Het veilig opslaan en het eerlijk informeren van de klanten was in het beste geval bijzaak. Dit laatste hebben we in de EU meegekregen toen een paar jaar terug Chinese “deelfietsen” het straatbeeld verpestten. De voorwaarden die daar golden waren in meerdere opzichten niet AVG compliant en het schenden van het consumentenrecht was eveneens bij bijna alle aanbieders het geval.

Als de huidige acties van China tegen de eigen internetsector vooral zijn ingegeven om dat soort misstanden te elimineren en een eigen variant van de AVG op te leggen is dat best wel een belangrijke ontwikkeling.