geld euro

Wat is het probleem met startups?

Ergens wordt gewezen op weer een groot probleem voor startups die iets doen met cyber. Te weinig van dat soort bedrijfjes wordt geleid door vrouwen. Althans de bedrijfjes die geld krijgen van VC’s.

Het artikel is suggestief en heeft een hoge clickbait factor. De beschreven “problematiek” heeft betrekking op drie verschillende zaken. Het gaat om startups die iets doen met cybersecurity. Vervolgens gaat het om de rol van VC en tenslotte is er nog de constatering dat er erg weinig vrouwen in zicht zijn.

Die drie punten te samen zouden leiden tot een verdeling van cybersecurity startups met een man of vrouw aan het hoofd in de verhouding 97% – 3%. (Non binair is ook nog een optie, maar daar wordt met geen woord over gerept.)

Cybersecurity startups

Elk van drie punten is een kritische kanttekening waard. Het begint het met type startup. Waarom zijn er startups die iets doen voor, met, tegen, cybersecurity? De oprichters zullen allemaal om het hardst roepen dat ze een gat in de markt zien of dat ze de wereld voor iets ergs willen behoeden.

De realiteit is anders. Al jaren is het merendeel van dit soort startups niet het gevolg van een bijzonder positieve visie. Het is een groeimarkt waar erg makkelijk funding voor te vinden is. Je hoeft maar cybersecurity te roepen en een mooie presentatie te laten zien of de VC’s staan op de stoep.

Rol VC’s en adviseurs

Sterker nog wie startup waardig wil overkomen krijgt vaker van VC’s en adviseurs te horen dat er meer cybersecurity in de plannen moet worden verwerkt. Daarmee is ook al duidelijk waarom er zoveel geld verbrandt wordt en waardeloze producten en diensten zijn.

 Compliment

Misschien is het daarom ook juist een compliment dat er weinig cybersecurity startups zijn met een vrouw aan het roer. Wie weet laten die zich minder snel voor het karretje spannen van een VC die eigenlijk niet uit is op het oplossen van een echt probleem, maar vooral manieren zoekt om te verdienen aan startups.