DCD2019

Wat viel op tijdens de TechweekDE?

Afgelopen week werd in Frankfurt de TechweekDE gehouden. Afgelopen vrijdag was daar al een foto impressie van te zien en via Twitter zijn er ook de nodige foto’s gedeeld. In dit artikel wordt nogmaals kort bij het event stilgestaan door antwoord te geven op de vraag wat er nu opviel tijdens deze beurs.

De Mix

TechweekDE bestond volgens de aankondiging uit meerdere vakbeurzen. Dat gebeurt wel vaker. Het is makkelijker en vooral meer lonend voor alle partijen. Met een (gratis) ticket kan de bezoeker met een datacenter achtergrond nog wat kennis opdoen over mogelijke nieuwe diensten en klantgroepen. Partijen die inzetten op IoT toepassingen kunnen van de exposanten uit het datacenter segment leren waar ze op moeten letten als het om stroom, koeling en rackspace gaat. De mix is goed en zorgt er ook voor dat de beurs groot genoeg is.

Het Aanbod

Over het aanbod, de exposanten, valt meer te zeggen. Als eerste viel op dat er bijna geen datacenterexploitanten aanwezig waren. Cancom, Datacenter One en NDC waren zichtbaar aanwezig, maar die partijen zijn buiten Duitsland amper bekend. De grotere internationale aanbieders waren niet met een stand aanwezig. Dat gold vreemd genoeg ook voor Global Switch dat nota bene hoofdsponsor was.

Racks, racks en nog meer racks

Minimaal een dozijn aanbieders van serverracks. Dat is veel en bijzonder leerzaam. Wat uit gesprekken met de standhouders bleek is dat het hebben van eigen infra (IT plus OT) in Duitsland nog steeds erg belangrijk is. Dat heeft niet alleen te maken met de bescherming van data. Er is ook een link met de op veel plekken – naar Nederlandse verhoudingen – gebrekkige connectiviteit. Werken met data in de cloud of applicaties in een extern datacenter kan anno 2019 nog steeds niet overal in Duitsland.

 

 

 

Van de nood een deugd maken is wat de fabrikanten van serverracks doen. Er was een rijk aanbod van edge datacenter racks (goed voor 3U) tot een toren met ruimte voor 62U. Kasten die bombensicher zijn stonden naast systemen die juist ontworpen waren om in gebieden met verhoogde kans op wateroverlast te worden ingezet.

Consultants en beheerders

Ook opvallend was de aanwezigheid van de nodige consultancy- en beheersorganisaties. Voor elke fase, van ontwerp, via exploitatie tot ontmanteling claimt dit soort bedrijven inzetbaar te zijn. Deze groep viel op TechweekDE extra op omdat er dus amper datacenters zelf aanwezig waren. Of hier sprake was van een logische match met de bezoekers kan worden betwijfeld.

Usual Suspects

En dan waren er nog de usual suspects. Op een beurs in Frankfurt mogen DE-Cix, ECO en Bitkom niet ontbreken. Regionale overheden die meer IT bedrijven in de deelstaat Hessen willen zien ontbraken evenmin. Opvallend is dat een paar van dit soort organisaties wel aanwezig was, maar niet in de catalogus was vermeld. Dat betekent dat zij pas last minute een stand hebben gekregen.

Tenslotte – noodstroom

Er was trouwen nog een groep exposanten die door het aanbod en aantal opviel. Zij worden hier verder niet beschreven, maar komen in een latere fase en andere locatie nog aan de orde. Dat waren de aanbieders van noodstroominstallaties en de onderdelen daarvoor. Wat op dat gebied werd getoond in Frankfurt was echt wel indrukwekkend. Er is geen event in Nederland dat daar aan kan tippen.