pixabay-krimp-aantal-graph-3078539

Welke domeinnamen lopen extra Corona risico?

Mede naar aanleiding van de Transip mailing en het artikel over ICANN kwam de vraag of bekend is welke soorten domeinnamen een hoger Corona risico hebben. Zijn er namen en TLDs die eerder zullen of moeten worden opgezegd?

Andere recessie

Die vraag zal in meerdere vormen op meer plekken zijn gesteld. De actie van zowel ICANN als Transip heeft er ook veel, zo niet alles, mee te maken. Het is namelijk onvermijdelijk dat domeinnamen en zelfs TLDs een tik krijgen van de economische recessie die voor Covid-19 wordt gestart. Als het slecht gaat met de business wordt elk dubbeltje twee keer omgedraaid.

Ook al is een domeinnaam niet duur, het is een post waarop bezuinigd kan en zal worden. Dat hebben de vorige recessies in Nederland en daarbuiten laten zien. We weten ook in het beste geval de groeicurve (tijdelijk) afvlakt tijdens een recessie. 2020 is echter een andere situatie dan bijvoorbeeld 2007-2011. Grootste verschil is dat menig markt voor domeinnamen nu redelijk verzadigd is. Tegelijk is het aanbod van TLDs enorm toegenomen. De recessie kent een andere oorzaak en de markt is dat ook.

Horeca klappen

In Nederland en elders worden grote klappen verwacht voor de horeca. Dit is een sector die de laatste jaren fors is gegroeid. Elke hippe koffietent heeft wel een instagram, facebook en twitter account. Een domeinnaam het website komt niet overal, maar wel veel voor. Dit zijn voor hosters niet de grootste klanten. De websites zijn – met alle respect – niet veel meer dan een visitekaartje met weergave van het menu. Er zitten geen zware databases achter en een dedicated VPS hebben de meeste niet nodig.

Bij een onbekend aantal van dit soort bedrijven zal de komende periode het licht definitief uitgaan. Dat betekent dat hosting wordt opgezegd en de domeinnaam weer vrij komt. Beiden zijn vervelend voor de hoster. Het vrijvallen van de domeinnamen is tricky. We weten dat cybercriminelen van verschillend pluimage hier een schimmige bestemming voor hebben. Dat is een bestaand risico dat door Corona alleen maar groter wordt.

TLD klappen

Horeca is slechts een voorbeeld van een sector waarvan het aantal domeinnaam registraties de komende periode zeer waarschijnlijk zal afnemen. Alles dat met toerisme te maken heeft is een andere groep. Er zijn echter ook TLDs die klappen gaan krijgen.

ICANN is in de laatste communicatie daar niet concreet over. Wie de nTLD ontwikkelingen volgt kan echter wel inschatten waar de klappen gaan vallen. Een eerste groep nTLDs voor wie het lastig wordt verwijzen naar steden en regio’s. In weerwil van wat de registries beweren moeten die het namelijk vooral hebben van aanvragen door bedrijven die iets met toerisme te maken hebben. Dot Amsterdam en dot London zullen al een belangrijke groep prospects zien krimpen of zelfs verdwijnen.

Iets dergelijks gaat op voor de nTLDs die bedoeld zijn om recreatie en toerisme gedreven activiteiten te promoten. Dot Travel zal minder aanvragen te verwerken krijgen. Zo zijn er nog wel wat nTLDs die een verhoogd Corona risico lopen en binnenkort het aantal op te heffen domeinnamen zal zien toenemen.

Verliezers en winnaars

Elk nadeel heeft zijn voordeel sprak ooit een bekende voetballer. De negatieve impact van het Corona virus op het aantal geregistreerde domeinnamen en de omvang van bepaalde TLDs zal echt wel zichtbaar worden. De fundamentele veranderingen die nodig zijn hebben echter ook een positief effect. Iedereen die zakelijk gezien wat doet met bijvoorbeeld SoHo en nieuwe mobiliteit heeft minimaal een pakkende domeinnaam nodig.