Wie wil er nog een aantal schaarse IPv4 adressen?

Sinds eind 2019 kan RIPE geen blokken met, van de toch al schaarse, IPv4 adressen meer verstrekken. De verwachting was dat daardoor het parallel circuit van vraag- en aanbod verder zou toenemen. Er zijn echter ook andere manieren om aan IPv4 te komen.

Veiling van IPv4 adressen

Een paar dagen terug heeft het Nederlandse Prefix Broker bekend gemaakt een primeur voor de RIPE omgeving en dus meer dan Nederland alleen te hebben. Het bedrijf verzorgt in opdracht van een gerechtsdeurwaarder de veiling van twee blokken IPv4 adressen. In totaal gaat het om 2560 adressen.

Hosting

De adressen komen uit de boedel van een buitenlandse partij. Voor een telco of andere grootgebruiker is het aantal te klein. Voor een hoster is dit natuurlijk wel een zeer interessant aantal. Het ligt dan ook voor de hand dat de adressen die ter veiling worden aangeboden van een partij afkomstig zijn met een hosting achtergrond.

In dat geval loont het de moeite vooraf uit te vinden of deze twee reeksen op internationale block lijsten of anderszins een negatieve reputatie hebben. Dan zal er nog enige energie moeten worden gestoken in het schoon krijgen. Mogelijk kan de partij die de veiling verzorgt daar nog wel bij helpen.

Eenmalig?

Deze veiling is een primeur. Of hierna dergelijke acties gaan voorkomen is van drie zaken afhankelijk. De eerste is natuurlijk de opbrengst. Als die voor de verkopende partij acceptabel is, is een eerste belangrijke horde genomen. Het tweede dat bepaalt of er een vervolg komt is de bekendheid van de actie. Hier gaat het om een Nederlandse gerechtsdeurwaarder die de potentiële waarde van de IP adressen heeft ingezien. Als onder de vakgenoten deze actie bekend wordt kan dat er toe leiden dat in de toekomst deze openbare optie vaker wordt gekozen dan een snelle onderhandse verkoop.

IP blokken buiten de deal

Tenslotte is er nog het derde punt. Er zijn alternatieve platformen waar iets dergelijks al langer bestaat. Hierbij is sprake van vrijwillig aanbieden. Voor insiders is dat mogelijk de makkelijkste optie. Voor niet insiders kan dit soort veilingen een optie zijn. Cru gezegd neemt de kans op meer veilingen toe naarmate er meer bedrijven met eigen IPv4 blokken failliet gaan of niet meer aan de betalingsverplichtingen kunnen voldoen.

Dat moeten dan wel partijen zijn die niet door branchegenoten worden overgenomen. Tot nu toe is in de Nederlandse hostingsector het aantal minder vrijwillige overnames waarbij de IP blokken geen deel uitmaken van de deal zeer gering. Dat heeft een goede reden, want IPv4 adressen zijn een schaars goed met waarde.