Wipo

WIPO besluit over 496 inbreukmakende domeinnamen

Wie van mening is dat zijn derden zonder zijn toestemming domeinnamen gebruiken die te veel lijkt op zijn handels- of bedrijfsnaam kan een procedure voor de WIPO aanspannen. Meestal gaat het dan om een paar namen. In februari van dit jaar speelde daar een zaak van een klager tegen 496 inbreukmakende domeinnamen.

Geschillenregeling

De geschillenregeling voor domeinnamen bestaat al de nodige jaren, ook voor het .NL. Op de website van de SIDN is daar het nodige over te vinden. Informatie is ook elders te vinden. De cases die in Nederland de gewone pers halen zijn op de vingers van een hand te tellen. Zelfs in de vakbladen kan deze mogelijkheid op weinig aandacht rekenen.

Verklaring lijkt te zijn dat de procedure weinig vuurwerk oplevert. Wie dat als gedupeerde zijn gram wil halen en over de juiste middelen beschikt kiest eerder en liever voor een kort geding. Er zijn echter gevallen waarbij de gang naar de rechter onlogisch is. Dan is het aanhangig maken van een WIPO procedure een slimmere zet.

Foute websites

De zaak waarover Domain-Recht recent schreef is goed voorbeeld van een logische keuze voor de WIPO route. Het gaat daarbij om een bedrijf dat sinds 2005 casinodiensten aanbiedt. Daarvoor heeft het in 2010 de woorden 188 en 188BET geregistreerd als handelsmerken voor de EU. Het heeft ook elders de namen, logo’s en merken vastgelegd.

Tussen oktober 2011 en september 2019 zijn 496 domeinnamen geregistreerd die allemaal een of meer kenmerken van de vastgelegde namen en dergelijke bevatten. Alle registraties zijn gekoppeld aan websites. In elk geval wordt ook – ten onrechte – een link gelegd met de nu klagende partij. Logo’s worden gebruikt en er wordt verwezen naar het vorige adres van de eigenaar van 188 en 188BET.

Op de websites wordt gelinkt naar “counterfeit services”. Wat dat precies is wordt niet duidelijk. Duidelijk is wel dat het foute websites zijn.

Verstoppertje spelen

Eveneens is onduidelijk waarom de klager pas zo laat tot actie is overgegaan. Een belangrijke rol kan hebben gespeeld dat de registerende personen of bedrijven de nodige moeite hebben gedaan de ware identiteit te verhullen.

The Respondents exhibit many common behaviors, including:

  • Using one of two privacy services;
  • Being all located in the same territory in China;
  • Patterns and themes of behavior: of the five registrants, four used the same privacy service provided by NameSilo and one of these registered 349 of the NameSilo Domain Names; all of the other three responsible for registering the remaining 10 NameSilo Domain Names used “gmail.com” email addresses, two in strikingly similar formats (hzb[…]@gmail.com and hzbh[…]@gmail.com), and [….];
  • All 137 Dynadot Domain Names use the same service (Super Privacy Service) and are linked to some 124 “superprivacyservice.com” email addresses; and
  • Since submission of the original Complaint on November 26, 2019, common and apparently coordinated efforts have been made to change the Internet service providers for the disputed domain names, using a limited number of new hosting companies in territories outside of the United States and European Union.

In dit soort gevallen is in Nederland een kort geding aanspannen mogelijk. De kans bestaat dat de rechter de zaak te complex vindt, met vertraging als gevolg. Ook in andere jurisdicties kan een vergelijkbare vertraging optreden. Dat de registranten verstoppertje spelen staat een gang naar de rechter weliswaar niet in de weg. Het is wel een reden om met een lange procedure rekening te houden.

Los van die praktische uitdaging is er nog de volgende vraag. Zijn dit 496 afzonderlijke zaken of 5 zaken waarbij van het aantal registranten wordt uitgegaan.

Eén zaak

Tijdens WIPO procedure is vastgesteld dat het om een grote zaak gaat. Het aantal domeinnamen, houders, registrars en privacy services is niet relevant. Dat tijdens de opmaat naar de procedure 121 domeinnamen naar 1 enkele (betwistte) website verwezen sterkt de klager en WIPO in de overtuiging dat het hier dus om een partij gaat.

Aangezien door geen van de opgegeven admin-c’s of andere houderadressen is gereageerd op de verzoeken van WIPO is het oordeel weinig verrassend.

[T]he Panel considers that the Respondents’ conduct in this case constitutes bad faith registration and use of the disputed domain names within the meaning of paragraph 4(a)(iii) of the Policy.

En zo worden met één besluit 496 registraties overgedragen aan de legitieme houder van de rechten op 188 en 188BET. Het volledige WIPO besluit is hier te lezen. De domeinnamen waar het om ging staan hiernaast weergegeven.