DotBrands-Nominet-Registry-services

Zijn domeinnamen en dot brands nog wel big business?

Dot Brands-Nominet-Registry-servicesTwee recente meldingen doen weer eens de vraag rijzen of het verhandelen van domeinnamen en het bezitten van dot brands nog steeds als strategische verantwoorde en big business kan gelden. Als een mooie naam voor de vierde keer in zes jaar wordt verkocht en als het aantal dot brands blijft afnemen lijkt er dat namelijk niet het geval.

Shoes.com

In 2014 kwam de domeinnaam shoes.com in bezit van de online shop ShoeME, daarmee was het de tweede houder van de naam. De webshop ging in 2017 failliet. Supermarktketen Walmart nam de naam en de rechten voor $9 miljoen over. De naam zou worden gebruikt voor de business die onder de naam Shoebuy.com werd gevoerd. Veel succes heeft die operatie niet gekend. Walmart heeft beide namen van de hand gedaan, inclusief de business.

Er wordt volop gespeculeerd waarom deze naam niet de successen brengt die zo logisch lijken. Een daarvan is dat het een te generieke naam is. Ondernemingen zetten steeds meer in op het versterken van de eigen handelsnaam, logo en merken. Dan heeft een domeinnaam die maar een soort producten beschrijft niet de meerwaarde die een investering van miljoenen rechtvaardigt.

Dot Brands

Het opbouwen of uitbouwen van de eigen merken zou in theorie heel goed kunnen met een dot brand. De realiteit is dat de belangstelling voor deze optie altijd gering is geweest. In theorie hadden er 664 actief kunnen zijn. Zo hoog was de belangstelling in 2012 toen ICANN de uitbreiding van het aantal nTLDs bekend maakte.

Die 600+ interesses hebben nooit geleid tot het zelfde aantal echte en doorgelopen aanvragen. En het aantal actieve neemt ook alleen maar af. Voor dit jaar staat de teller van opzeggingen op 12 en met de Corona recessie voor de deur zullen dat er nog meer worden.

De redenen voor de geringe belangstelling zijn bekend. De hoge initiële en jaarlijkse kosten ($185.000 resp. $25.000) schrikken af. Marketeers zien amper mogelijkheden die kosten op enige wijze terug te verdienen. Het nog steeds veel gebruikte argument dat met een dot brand merkinbreuken zijn te voorkomen is allang onderuitgehaald. Er is genoeg jurisprudentie en de ADR methode werkt ook hiervoor snel en is goedkoop.

Big Business voor wie?

Het verhandelen van generieke domeinnamen en het promoten van dot brands zijn twee voorbeelden van big business voor een groep die aan advies wil verdienen. Enige tijd is dat goed gegaan, maar het hoogtepunt is al enige tijd terug gepasseerd. Dat de tegenvallende inkomsten het tot meer communicatie en marketing aanzetten is dan ook begrijpelijk. Daartoe behoren artikelen die de meerwaarde van een dit soort namen en TLDs moet aantonen. Iedereen die de moeite neemt de gemaakte claims over successen te checken komt er al snel achter dat de houder van de domeinnamen of de registry van een dot Brand geen new big business hoeft te verwachten.