Zwitserse blockchain blijft klein en cybersecurity groei vlakt af

De Zwitserse economie associëren we nog steeds met banking en kijken we bepaalde cybersecurity en blockchain trends ook naar de Alpenrepubliek.

De recente cijfers van de IT branchevereniging uit dat land zijn een extra reden dat te doen. Zien we hier twee trends ontstaan?

Banking zware stempel

Natuurlijk gebeurt er in het land meer dan banking. Maar het drukt wel een zwaardere stempel op de economie dan in Nederland. Het zijn niet alleen de banken in aantal en omvang die voor daarvoor zorgen. Het betreft ook een groot aantal toeleveranciers. Die hebben steeds vaker een IT profiel. De rest van economie is net zo divers als in Nederland.

Swico brengt in kaart

De IT branchevereniging Swico heeft in kaart gebracht (PDF) waar de leden in 2019 en 2020 mee bezig zijn geweest en wat de verwachtingen voor de komende periode zijn. Daarvoor heeft het onder andere de economie in zes clusters ingedeeld. Finance is er eerste en grootste,. Gezondheid, IT, Farma, Overheid en Verkeer zijn de andere clusters.

Van elk van die clusters is het aantal en soort projecten in kaar gebracht. Met dat eerste overzicht worden twee dingen duidelijk. Als eerste blijkt blockchain nergens belangrijk genoeg te zijn om apart te worden genoemd. Als de projecten er zijn vallen ze onder de categorie “overige”. Bij cybersecurity is ook iets aan de hand. Het aantal projecten lijkt min of meer stabiel.

Na het overzicht wordt op elke cluster en soort IT ingezoomd. Dan valt beter op dat blockchain nog steeds weinig voorstelt. Zelfs in de start-up scene kan het op betrekkelijk weinig investeringen rekenen. Vijf procent is niet veel. Big Data krijgt van start-ups gemiddeld daar drie keer meer budget en cybersecurity mag op 10 procent van het budget rekenen.

Cybersecurity onder controle?

De zes clusters gaven in 2020 gemiddeld 17 procent van het budget uit aan cybersecurity. Het jaar daarvoor zou het 15 procent zijn geweest. Die twee procentpunten toename lijkt fors, maar is het niet. Het moet namelijk worden afgezet tegen de rest van de IT bestedingen. Er is vier procent meer aan clouddiensten uitgegeven. Het lijkt dus dat die cloudgroei op een efficiënte wijze beveiligd kan worden.

Laat Swico een omslagpunt zien? Zijn de Zwitsers in de staat de cybersecurity kosten onder controle te krijgen en is dat dan een nieuwe trend? Daar beter naar kijken is in elk opzicht interessanter dan naar de minimale groei van blockchain projecten.